Artikel
Henk, Tineke en Fenrik Hegen emigreren naar Duitsland
- Regelgeving maakt eind aan 80 jaar boeren door familie Hegen aan Brugstraat 
- Gezin start in Anderlingen met een schone lei een nieuw melkveebedrijf

Het heeft Henk, Tineke en Fenrik Hegen uit Wezup de laatste jaren bepaald niet meegezeten met hun bedrijfsvoering. Nieuwe en strengere regelgeving, die van kracht werd, terwijl zij nog bezig waren met de bouw van een nieuwe ligboxenstal, gebaseerd op een grotere veestapel. Een peildatum die met terugwerkende kracht inging op 2 juli 2015 en derhalve de uitbreiding van de veestapel achteraf niet toestond, terwijl de financiering daarvoor al bancair was afgerond. Dit leidde uiteindelijk tot een forse overschrijding van het toegestane melkquotum en dientengevolge tot flinke boetes. Deze werden volgens de familie ook nog eens onrechtmatig door de zuivelfabriek op de melkopbrengst ingehouden.

Tijd voor een nieuwe aanpak
Om hun toekomst als melkveehouders veilig te stellen is er op verscheidene plaatsen in Europa gezocht naar een geschikte locatie om als boer goed en toekomstbestendig uit de voeten te kunnen, maar tevens op een gunstige rij-afstand van Drenthe, in verband met de aldaar wonende familieleden. Hierdoor vielen locaties in Wallonië af, maar ook in Ost-Friesland waar de opstallen nogal verouderd bleken te zijn. Uiteindelijk werd de droomlocatie gevonden in Anderlingen, een buurplaats van het kazernedorp Seedorf in Duitsland, waar vele Nederlandse dienstplichtigen hun dienstplicht hebben vervuld.  Deze streek ligt tussen Bremen en Hamburg op een kleine drie uur rijden van Wezup.

Modern en goed geoutilleerd bedrijf
De Hegens krijgen in Anderlingen de beschikking over 160 bunder gras- (de eerste snee is er inmiddels af)-en maisland en 3 ha bos. De oppervlakte van de ligstallen in de diepstrooiselboxen bedraagt 0,5 ha-is volledig belegd met zonnepanelen en biedt plaats aan 330 melkkoeien, die 3 x daags worden gemolken, waarvan de eerste keer al om 03.30 uur. De koeien leveren jaarlijks gemiddeld 12.000 liter melk. Met zo’n grote veestapel komt het goed uit dat Fenrik bij CRV (Coöperatieve Rundvee Verbetering) is opgeleid als inseminator. Pas onlangs heeft hij zijn baan daar opgezegd.

Biovergister
Het bedrijf beschikt over een eigen biovergister. Deze wordt  uitsluitend gevoed met alle mest van de eigen koeien. De stroom van de zonnepanelen en de biovergister is enerzijds voor eigen gebruik en wordt anderzijds terug geleverd aan het nutsbedrijf, waarvoor in Duitsland de aankoopprijs wordt vergoed! Warmte van de vergister word aangewend voor de verwarming van de huizen. Hiervan staan er drie op het terrein. Een woning voor Henk en Tineke, een voor Fenrik en er staat een dubbele woning voor het personeel dat werkzaam is op de boerderij.  De zeer vruchtbare digestaat wordt op het eigen land verspreid.

Een warm welkom voor de Hegens in Anderlingen
Al van meet af aan zijn Henk, Tineke en Fenrik zeer warm ontvangen door de verkopende partij, de familie Barth. Henk is na de overdracht op 1 april jl.  in Anderlingen gebleven en is vervolgens ingewerkt door boer Barth en heeft daar vol pension genoten. Onlangs zijn zij gedrieën uitgenodigd op het jaarlijkse schuttersfeest van het dorp Anderlingen en hebben aldaar hun nieuwe dorpsgenoten ontmoet. Boer Barth vertrekt naar het oosten van Duitsland. Hij heeft daar een boerderij met 1000 stuks melkvee gekocht.

Juliana
In de veestapel van de opa van Henk trof deze een bijzonder gezonde en productieve melkkoe aan. Deze doopte hij Juliana en heeft hij in het stamboek geregistreerd. Inmiddels zijn er 750 afstammelingen van Juliana ter wereld gekomen. Waar onder ook nog 67 stuks jongvee, die enige tijd in quarantaine in de stal in Wezup hebben vertoefd. 35 stuks zijn inmiddels naar Anderlingen verhuisd. De overige 32 pinken van 1-1,5 jaar gaan binnenkort op transport. Dat is dan tevens het definitieve einde van 80 jaar boeren door de familie Hegen aan de Brugstraat in Wezup.

Bijschrift foto: Fenrik, Henk en Tineke en hun trouwe Sennenhond vertrekken naar Duitsland. Zij staan voor het bord met de schildering van Juliana1, de melkkoe, die de opa van Henk heeft geregistreerd in het stamboek en de voorouder is van 750 Juliana’s. Het bord verhuist mee naar Anderlingen. (Foto: Jos Grootscholten)

Afscheidsreceptie
Afgelopen zaterdag hebben Henk, Tineke en Fenrik afscheid genomen van college-boeren, vrienden, kennissen, ex-collega’s en dorpelingen. 150 mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Hegens uit te zwaaien, uiteraard met de beste wensen voor hun nieuwe onderneming. Op 5 juni vertrekt de familie naar Anderlingen.

Bijschrift foto: Fenrik in de stal bij de laatste 32 pinken, die binnenkort op transport gaan naar Anderlingen. (Foto: Jos Grootscholten)

Oes Eig'n Kraantien d.d. 21 mei 2019

 

 

 

 

 

 

 

Plaats reactie

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is of beledigende inhoud bevat.

Beveiligingscode
Vernieuwen

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Van ver naar Zweeloo: Martine en Gertjan Ponstein

Van Mokum naar Sweel: Martine en Gertjan Ponstein. Heimwee naar het Westen hebben ze beiden niet.  “Als je voorbij Hilversum bent ruik je de kerosinelucht van Schiphol al,” zegt Gertjan Pon...

zaterdag, 28 maart 2020

Lees verder

Berichtgeving Dorpsbelangen Aalden over stemmen dorpsbudget

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft Dorpsbelangen Aalden  besloten om het op papier stemmen op aanvragen uit het dorpsbudget - dat gepland stond op 4 april a.s. bij...

zaterdag, 28 maart 2020

Lees verder

Coronacrisis zet ook streep door paasvuren

Jeugdsoos Zweeloo schuift plannen voor groots paasvuur noodgedwongen een jaar op. Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, gaan de paasvuren in Drenthe dit jaar niet door. Dat heeft het Reg...

zaterdag, 28 maart 2020

Lees verder
Willekeurige foto