Artikel
Spitten naar pareltjes uit archief gemeente Zweeloo

Henk Reinds, Fokko Kuipers, Ton van den Oever en Bea Kool zijn sinds vorig najaar bezig aan een monsterklus. De vier leden van de Historische Vereniging Zweeloo (HVZ) helpen de gemeente Coevorden bij het ontsluiten van oude archieven van de voormalige gemeenten, die in 1998 bij de herindeling fuseerden tot het huidige Coevorden.

Als eerste duiken de vrijwilligers in de archieven van de voormalige gemeente Zweeloo, om precies te zijn in de periode 1920-1997. In totaal ligt er voor twee kilometer aan materiaal om in kaart te brengen. Voor O.E.K. maakte Henk Reinds de volgende impressie.

Sinds een paar maanden werken vier vrijwilligers van de Historische Vereniging Zweeloo wekelijks om het archief toegankelijk te maken voor geïnteresseerden. Het is een uitdagende klus, een karwei van lange adem. Immers het archief beslaat ongeveer 60 meter aan documenten. Op dit moment hebben we ongeveer 10 meter aan dossiers doorgewerkt. Aan het begin werd de vraag gesteld of we ‘pareltjes’ hoopten te vinden. Nou wie wil er geen parels vinden…!

Nog geen ‘wauw gehalte’
Tussen al die documenten hebben we nog niet iets aangetroffen met een hoog ‘wauw gehalte’. Veelal stukken betreffende aan- en verkopen van de gemeente, financiële stukken, stukken betreffende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Maar toch ook wel materiaal dat wellicht meer tot de verbeelding spreekt, zoals oud kaarten materiaal en informatie over het oude markt café in Zweeloo dat in 1960 opbrandde door blikseminslag.

Ruilverkaveling
Of een berichtje van oud-burgemeester H. Greebe die in 1952 elf eiken op het sportveld kocht voor driehonderd gulden van Jan Mensing. Deze bomen waren na een grote ruilverkaveling in bezit gekomen van Jan Mensing, die er waarschijnlijk de bijl in had gezet. De reorganisatie van het sportveld maakte ook deel uit van de ruilverkaveling. En dat was niet de enige uitgave van de gemeente in die tijd. De gemeente was nu de trotse eigenaar van twee gloednieuwe velden met een geweldige grasmat, omzoomd door prachtige eiken.

Sterspelers verdienen goed veld
En die grasmat moest onderhouden (lees gemaaid) worden. De burgemeester kende nog geen robotmaaier zoals die nu zijn werk doet, maar burgemeester Greebe was niet voor een gat te vangen en kocht een aantal prachtige Texelse schapen voor de beweiding van de sportvelden. Want sterspelers als de Hegens, Warmolts, Nijhoving, Wolters en Woering verdienden een goed veld.   

Trots op gemeentelijke kudde
De schaapskudde van de gemeente voelde zich thuis op het voetbalveld, want jaarlijks konden er schapen worden verkocht. Zo kocht W.L. Ruinemans in 1956 ooi nummer 814 voor 130 gulden. En ook de wol bracht een paar gulden op, door de verkoop ervan aan de Coöp. Ned. Wolfederatie.                                                                 De burgemeester had prima ingekocht, want vrijwel de hele kudde werd opgenomen in het Stamboek voor schapen. Ooi nummer 207 geboren 10 april 1947 was de trots van de gemeentelijke kudde, want het dier kreeg het predicaat “ster ooi”. Dit was het eerste schaap in Drenthe waaraan het predicaat ster ooi was toegekend. Minder goed verging het ram 235. Hij miste het predicaat ‘voorlopige premieram’.

Onvoldoende nakomelingen
Of het beest zijn tijd heeft zitten verslapen is niet bekend, maar de ram had niet voor voldoende nakomelingen gezorgd om als ‘voorlopige premieram’ door het leven te gaan. Gemeentewerkman A. Huisjes en handarbeider K. Beestheer waren belast met het toezicht en verzorging van de kudde. Ook buiten de normale werktijden moesten de mannen klaar staan voor de schapen. Enige tijd later werd J. H. Assen aan het tweetal verzorgers toegevoegd. Jan Hendrik Assen was zo goed niet of hij nam soms een deel van de kudde mee naar huis. Om de mannen aan te sporen om extra goed voor de kudde te zorgen werd hen f. 2,50 in het vooruitzicht gesteld voor ieder levend geworpen lam.                                                                                                                                                                                     

De techniek veroverde ook Zweeloo. Paarden verdwenen uit het straatbeeld om plaats te maken voor trekkers en ook de schapen op het voetbalveld konden inrukken. In 1960 werd, zo als burgemeester H. Greebe schreef ‘de kudde geliquideerd’ en machines namen het maaiwerk over.

Oes Eig'n Kraantien d.d. 18 juni 2019

 

Plaats reactie

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is of beledigende inhoud bevat.

Beveiligingscode
Vernieuwen

Zoeken in de site

Kunst & cultuurnieuws

Stedelijk Museum Coevorden blijft gesloten tot 1 juni 2020...

... en de tentoonstelling ‘Coevorden 75 jaar bevrijd’ is geannuleerd. In lijn met het landelijk beleid met betrekking tot het coronavirus sluit Stedelijk Museum Coevorden haar deuren voor het publiek tot...

zaterdag, 28 maart 2020

Lees verder

Historische Vereniging Zweeloo haalt streep door activiteiten 75 jaar Bevrijding

Helaas heeft de Historische Vereniging Zweeloo moeten besluiten om in verband met het coronavirus haar activiteiten in De Aelder Meent rondom 75 jaar Bevrijding af te gelasten. De afgelasting betreft zowel d...

zaterdag, 28 maart 2020

Lees verder

Alle bibliotheken tot 6 april gesloten

In navolging van de richtlijnen van de Nederlandse overheid het besluit genomen dat alle Drentse bibliotheken vanaf maandag 16 maart gesloten blijven voor alle publiek. Dit duurt in ieder geval tot...

woensdag, 18 maart 2020

Lees verder
Willekeurige foto