Artikel
Dorpsbelangen Aalden schrijft Open Brief aan inwoners én hekelt opstelling gemeente:
'Doet inspraak er nog wel iets toe ….......?'
Dorps- en belangengroeperingen die meepraten over het beleid en inspraak hebben, zijn met name bedoeld om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen. Toch leidt dat in de praktijk maar al te vaak tot frustratie en onbegrip. Een schromelijk gebrek aan inspraak en betrokkenheid irriteert ook het bestuur van Dorpsbelangen Aalden. De lokale en regionale politiek mag dan al jaren prat gaan op het feit dat men contact met burgers enorm belangrijk acht. Maar zitten de inwoners nog wel te wachten op inspraak? Is inspraak niet allang passé? Die kritische vraagt stelt Dorpsbelangen Aalden in een Open Brief, die deze week in O.E.K. is geplaatst.
‘Laten we het houden op te weinig rendement uit de inspraak. We hebben het gevoel continu tegen dezelfde muren op te lopen en raken langzamerhand behoorlijk gefrustreerd’, schetst woordvoerder Marjan Nijenbanning de opvatting.
Dorpsbelangen Aalden wijst met een ferme en verwijtende blik in de richting van de gemeente Coevorden. 'Tot dusverre is er sprake van een onthutsend laag ambitieniveau. De gemeente plaatst zich te zeer in een afwachtende rol die zich voornamelijk beperkt tot “meepraten”. Naar onze mening dient de gemeente zich juist proactief op te stellen. Te laten zien dat zij staat voor de leefbaarheid, het welzijn en de belangen van haar inwoners. Als ik kijk naar de verpaupering in Aalden en Zweeloo, naar de wijze van inspraak bij onder meer de verplaatsing van de peuterspeelzaal en de uitbouw van het AZC Aalden dan heb ik dat warme gevoel van betrokkenheid node gemist!' Het bestuur van Dorpsbelangen verbaast zich over het feit dat de herstructurering van Aalden-Zweeloo blijkbaar zoveel tijd in beslag moet nemen. ‘Bepaalde procedures lopen nu al bijna tien jaar, zonder enig zicht op echte concrete plannen. Als vertegenwoordiger van een belangengroepering is het om moedeloos van te worden! Sommige bestuursleden vragen zich vol vertwijfeling af of het nog zin heeft om door te gaan. Inspraak lijkt volgens hen passé en ze spelen met de gedachte om er de brui aan te geven. Zij zijn de oeverloze discussies en het gebrek aan daadkracht bij de lokale en provinciale overheid meer dan beu. En dat terwijl juist nu zoveel passie nodig is om de plannen in Aalden-Zweeloo, na jaren van politieke besluiteloosheid, concreet te maken.'
Hoe het anders moet? Volgens Marjan Nijenbanning moeten bewoners vooral veel eerder worden betrokken bij besluitvorming. 'Daar wringt de schoen! De momenten waarop inspraak echt relevant is wordt in veel gevallen ongemerkt aan de burgers voorbij gegaan. Doorslaggevende beslissingen worden meestal genomen in een fase waarop je als burger en belangenvereniging nog geen flauw benul hebt dat er iets ingrijpends in het dorp gaat gebeuren en als het duidelijk wordt is het te laat om de beslissing nog te beïnvloeden. De voorbeelden liggen op straat.' Inspraak of medezeggenschap kan in plaats van passé, ook passie zijn. 'Inwoners ruiken of de gemeente écht luistert. Alleen dat écht betrokken gevoel werkt, anders haken de inwoners af en helaas merken we dat dit laatste het geval is. Of ook Dorpsbelangen Aalden afhaakt is mede afhankelijk van de respons van de dorpsbevolking op de Open Brief in OEK.
 

Plaats reactie

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is of beledigende inhoud bevat.

Beveiligingscode
Vernieuwen

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Indienen aanvraag dorpsbudget Aalden 2019/20

Wederom heeft Dorpsbelangen Aalden van de Gemeente een budget van € 20.000,-- ontvangen ter verdere verbetering van de leefbaarheid in het dor...

dinsdag, 28 januari 2020

Lees verder

Marcel Zantingh gastspreker Historische Vereniging Zweeloo (HVZ)

Tijdens Algemene Ledenvergadering geeft schrijver inkijkje in “Zweeloo, een Drentse gemeente in oorlogstijd”. “Zweeloo, een Drentse gemeente in oorlogstijd”, zo luidt de ondertitel van het boek “Wel gebogen, maar niet gebroke...

dinsdag, 28 januari 2020

Lees verder

Harm van Dalfzen (82) heeft fascinerende en onverwoestbare band met Genemuiden

Voetbalveteraan uit Aalden heeft rijk voetballeven achter de rug. Als voetballer moest Harm van Dalfzen altijd naar zijn lichaam luisteren, maar nu hij de tachtig is gepasseerd gaat dat steeds zwaarde...

donderdag, 23 januari 2020

Lees verder
Willekeurige foto