Artikel
Grote belangstelling voor informatieavond over wonen in Aalden

De belangstelling was groot ruim een week geleden tijdens de informatieavond over “Wonen en nieuwe woonruimte in Aalden” in de Aelder Meent. Zelfs buiten verwachting groot, bekende Hans Terbach, voorzitter van Dorpsbelangen Aalden en initiator van de bijeenkomst. Werd er gerekend op 60 à 70 bezoekers en gehoopt op iets meer, het werden er uiteindelijk ongeveer 200.

Gevolg: de stoelen waren niet aan te slepen in de Aelder Meent.

Grote vraag naar nieuwe betaalbare woonruimte
Het grote aantal belangstellenden bevestigt het vermoeden dat bij vooral jongeren en starters behoefte is aan nieuwe betaalbare woonruimte, zowel in huur als in koop.

Wat betreft nieuwe woonruimte, daarin werden de aanwezigen zeker niet teleurgesteld. Maar liefst drie nieuwe interessante projecten in Aalden kregen een podium om zich in een kwartiertje aan het publiek te presenteren. Daarover straks meer.

Wat betreft het aspect betaalbaarheid, kon de bijeenkomst nog niet veel duidelijkheid aan de bezoekers geven. Alle drie de plannen verkeren nog, zoals voorzitter Hans Terbach het verwoordde, in fase 1 à 2. De beginfase dus en nog te vroeg voor het noemen van prijzen.

Pakjesavond
Het had wel iets weg van een vervroegde pakjesavond, vorige week maandagavond. Met vier Sinterklazen, die allen leuke cadeautjes in het vooruitzicht stelden. Niet direct voor 5 december, ze kunnen niet toveren, maar wel voor de komende jaren. Wie tot de gelukkigen behoren, die uiteindelijk de pakjes mogen openmaken, blijft natuurlijk spannend. Feit is wel dat de belangstelling voor de cadeautjes nu al erg groot is, getuige de enthousiaste reacties en de vele namen van geïnteresseerden op de lijsten bij de verschillende woonplannen. En daar ging het ook allemaal om: informeren en peilen. Fase 1: geslaagd!

Woonservice
Ellen Stevens van woningcorporatie Woonservice, die het spits mocht afbijten, strooide met getallen alsof het pepernoten waren. Zoals: in totaal 133 inwoners staan ingeschreven voor een huurwoning, waarvan ruim 40% jonger dan 55 jaar. De wachtduur is momenteel 5 jaar. Maar, ter geruststelling, dit is een gemiddelde. Het kan ook sneller, de kortste wachtduur voor een woning was 1,6 jaar. Is “bijbouwen” het toverwoord? Ellen Stevens (vrij geïnterpreteerd): “Is nu niet aan de orde, maar zeg nooit nooit.” Toch een miniem presentje!

Gemeente Coevorden: er is ruimte voor goede plannen
Goede plannen zoals die er inmiddels zijn voor het realiseren van zo’n 12 schuurwoningen op het Mekkes terrein, 7 patiowoningen en 2 vrijstaande woningen op het veldje nabij de Korenhof en 10 tiny houses bij Anita Speelman aan de Gelpenberg. Wethouder Jan Zwiers, zelf niet aanwezig in de Aelder Meent, liet via voorzitter Hans Terbach weten dat de gemeente Coevorden zich constructief opstelt en bereid is mee te denken in woningbouw op deze zogenaamde “inbreiding” locaties. Wel met de kanttekening dat ten aanzien van de tiny houses de provincie ook haar medewerking moet verlenen (locatie buiten de bebouwde kom).

Nog even in het kort de initiatieven op en rijtje
De drie initiatieven hebben de afgelopen weken niet te klagen gehad over aandacht in de lokale media. We volstaan daarom met een korte weergave.

  • Zo’n 12 schuurwoningen voor vooral starters, dat is in het kort het concept voor het terrein Mekkes. Toegelicht door Henk zelf op de bekende Henk Mekkes manier: “Zweeler jeugd, let op! Dit is een A-locatie. Het is nu of nooit.”
  • Zeven energiezuinige patiowoningen voor met name senioren worden gepland op het veldje tussen Grand Cafe & Hotel LiBo en De Korenhof. Aangevuld met nog twee vrijstaande woningen. Initiatiefnemer Epke Wiersma sprak, ietwat uitgedaagd door Hans Terbach, de hoop uit de woningen in 2021 te kunnen opleveren. En inderdaad, de tuin is bescheiden. “De grasmaaier kun je wel verkopen."
  • Tien kleine (energieneutrale) woningen met alle comfort van een normale woning. Compleet met een grasbrink, vijver, voedselbos en moestuinen. Ziehier in het kort het concept van Tiny House Park “De Molenesch” achter de woning van energieadviseur en initiator Anita Speelman (het stuk land tussen de Gelpenberg en de Paardelandsdrift).

Het grote aantal belangstellenden bevestigde vorige week het vermoeden dat er in de voormalige gemeente Zweeloo veel behoefte is aan nieuwe betaalbare woonruimte, zowel in huur als in koop. (Foto: Monique Jonkman-Koolen)

Oes Eig'n Kraantien d.d. 3 december 2019

 

 

Plaats reactie

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is of beledigende inhoud bevat.

Beveiligingscode
Vernieuwen

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Harm van Dalfzen (82) heeft fascinerende en onverwoestbare band met Genemuiden

Voetbalveteraan uit Aalden heeft rijk voetballeven achter de rug. Als voetballer moest Harm van Dalfzen altijd naar zijn lichaam luisteren, maar nu hij de tachtig is gepasseerd gaat dat steeds zwaarde...

donderdag, 23 januari 2020

Lees verder

Brandweer inspecteert woningen Wezuperbrug op brandgevaar

"Een brand voorkomen is beter dan een brand blussen”. Je hoopt er nooit mee te maken te krijgen: een brand bij jezelf thuis. Maar als het toch een keer misgaat, is het ...

dinsdag, 21 januari 2020

Lees verder

Onderzoek fietsverbindingen Gelpenberg – Aelderholt en Schapendijk - Broekstukkenweg

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van de fietsverbinding Zweeloo – Broekstukkenweg én Gelpenberg - Aelderholt. Dat staat te lezen in de Fietsnota “Ruimte voor de fietser”, die begin dez...

dinsdag, 21 januari 2020

Lees verder
Willekeurige foto