Artikel
Beheerplan voor biodiversiteit gemeentelijke grasbermen

De gemeente Coevorden wil de komende jaren de biodiversiteit in de bermen van de wegen vergroten. Om die doelstelling te bereiken heeft de gemeenteraad tijdens de laatste raadsvergadering van 2019 een beheerplan vastgesteld voor de gemeentelijke grasbermen in het buitengebied.

De gemeente beheert ruim 390 hectare aan wegbermen in het buitengebied, waarvan het overgrote deel gelegen is in het agrarisch gebied. Het merendeel van deze bermen wordt geklepeld, waardoor ze veelal een soortenarm en eentonig karakter hebben. Dit beeld van de bermen past niet meer bij de huidige visie op duurzaamheid en biodiversiteit. Meer diversiteit in beheer is dan ook gewenst om de waarde van de bermen te verhogen.

De gemeenteraad toont zich content met het door BTL Advies opgestelde bermbeheerplan. In het coalitieakkoord “Kracht, Energie en Trots” 2018-2022 wordt expliciet aandacht gevraagd voor een prettige omgeving. Onderdeel hiervan is het bevorderen van de prachtige natuur. Door de bermen natuur-technisch te gaan onderhouden wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van die prettige woon- en leefomgeving. Daarnaast hecht de gemeenteraad veel waarde aan het voornemen om het onderdeel duurzaamheid op te pakken als uitwerking van het raadsakkoord “Samen Levend”. Een onderdeel van duurzaamheid is het bevorderen van de biodiversiteit.

Oes Eig'n Kraantien d.d. 1 januari 2020

 

 

Plaats reactie

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is of beledigende inhoud bevat.

Beveiligingscode
Vernieuwen

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Harm van Dalfzen (82) heeft fascinerende en onverwoestbare band met Genemuiden

Voetbalveteraan uit Aalden heeft rijk voetballeven achter de rug. Als voetballer moest Harm van Dalfzen altijd naar zijn lichaam luisteren, maar nu hij de tachtig is gepasseerd gaat dat steeds zwaarde...

donderdag, 23 januari 2020

Lees verder

Brandweer inspecteert woningen Wezuperbrug op brandgevaar

"Een brand voorkomen is beter dan een brand blussen”. Je hoopt er nooit mee te maken te krijgen: een brand bij jezelf thuis. Maar als het toch een keer misgaat, is het ...

dinsdag, 21 januari 2020

Lees verder

Onderzoek fietsverbindingen Gelpenberg – Aelderholt en Schapendijk - Broekstukkenweg

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van de fietsverbinding Zweeloo – Broekstukkenweg én Gelpenberg - Aelderholt. Dat staat te lezen in de Fietsnota “Ruimte voor de fietser”, die begin dez...

dinsdag, 21 januari 2020

Lees verder
Willekeurige foto