Artikel
Drieluik Kinderopvang en Peuterspeelzaal definitief naar gemeentehuis
Oudercommissie stapt op : boos en teleurgesteld over 'opgedrongen' verhuizing
Peuterspeelzaal Oes Speulplekkien en Drieluik Kinderopvang verhuizen ondanks bezwaren van de oudercommissie en ouders definitief naar het voormalige gemeentehuis aan de Marktstraat in Zweeloo. Dat heeft het bestuur van de Raad van Toezicht van Drieluik-Kinderopvang en de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Coevorden (SPGC) gisteren bevestigd. Afgelopen week probeerde de oudercommissie de directies van Drieluik Kinderopvang en SPGC tijdens een tweede informatieavond nog op andere gedachten te brengen, maar er werd geen opening gevonden.

Het nijpend gebrek aan ruimte en het ontbreken van alternatieven binnen de Aeldermeent was voor de directies van Drieluik-Kinderopvang en SPGC uiteindelijk doorslaggevend. Directeur Geerte van den Wildenberg van Drieluik Kinderopvang legt het uit. “Tijdens de informatieavond van afgelopen week is opnieuw gesproken over de samenwerkingsintenties tussen de SPGC en Drieluik-Kinderopvang en over een consequentie daarvan, namelijk de voorgenomen verhuizing naar een nieuwe locatie in Zweeloo. Als laatste mogelijkheid om de voorzieningen voor opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar in de Aeldermeent vorm te kunnen geven is de optie genoemd om de ruimte van de bibliotheek daarvoor te ontwikkelen. Deze mogelijkheid is, in samenspraak met de bibliotheek, onderzocht en blijkt niet haalbaar.” De vrijkomende ruimte binnen de Aeldermeent zal aangewend worden ten behoeve van Tussen Schoolse- en Buiten Schoolse-activiteiten van Drieluik Kinderopvang. 'De ruimte zal dus vooral buiten de schooluren gebruikt worden. Drieluik zal graag in gesprek gaan met andere participanten, om deze ruimte tijdens de schooluren een meer multifunctionele bestemming te geven.'

De oudercommissie van peuterspeelzaal Oes Speulplekkien reageert boos en teleurgesteld op het besluit. 'Er is totaal geen draagvlak voor deze verhuizing. Ook niet bij andere partijen, zoals bijvoorbeeld de docenten en de directie van de basisscholen. Pas begin december zijn we van de verhuizing op de hoogte gesteld, maar we hadden van meet af aan al het idee dat onze mening er niet meer toe deed. De beide stichtingsbesturen waren reeds akkoord gegaan en vanaf februari moet het al lopen. Ook de passieve opstelling van de gemeenteraad heeft ons behoorlijk geïrriteerd. Men heeft het allemaal laten gebeuren. Onbegrijpelijk!', reageert voorzitter Alja Scholing. De oudercommissie is inmiddels uit onvrede opgestapt.

Opties om het multi-functionele centrum aan de Paardelandsdrift in Aalden uit te breiden of de bibliotheek te verhuizen naar het voormalige gemeentehuis zijn volgens de oudercommissie onvoldoende onderzocht. Verder hebben de ouders hun bezorgdheid geuit over de verkeersveiligheid. 'Bijna alle ouders hebben peuters op de peuterschool en kinderen op de basisscholen. Zij wonen praktisch allemaal in een straal van 0,5 kilometer rondom de Aeldermeent. Door de verhuizing ontstaat bij het brengen en halen straks een enorme verkeersconcentratie, want ouders gaan met de auto eerst naar de Aeldermeent en vervolgens naar de Markstraat in Zweeloo. Dit zal de verkeersveiligheid zeker niet ten goede komen', zo zegt de oudercommissie in een reactie.

 

Plaats reactie

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is of beledigende inhoud bevat.

Beveiligingscode
Vernieuwen

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Indienen aanvraag dorpsbudget Aalden 2019/20

Wederom heeft Dorpsbelangen Aalden van de Gemeente een budget van € 20.000,-- ontvangen ter verdere verbetering van de leefbaarheid in het dor...

dinsdag, 28 januari 2020

Lees verder

Marcel Zantingh gastspreker Historische Vereniging Zweeloo (HVZ)

Tijdens Algemene Ledenvergadering geeft schrijver inkijkje in “Zweeloo, een Drentse gemeente in oorlogstijd”. “Zweeloo, een Drentse gemeente in oorlogstijd”, zo luidt de ondertitel van het boek “Wel gebogen, maar niet gebroke...

dinsdag, 28 januari 2020

Lees verder

Harm van Dalfzen (82) heeft fascinerende en onverwoestbare band met Genemuiden

Voetbalveteraan uit Aalden heeft rijk voetballeven achter de rug. Als voetballer moest Harm van Dalfzen altijd naar zijn lichaam luisteren, maar nu hij de tachtig is gepasseerd gaat dat steeds zwaarde...

donderdag, 23 januari 2020

Lees verder
Willekeurige foto