Artikel
Marsstukken: Een parel in beschermd landschap

Sommige inwoners uit ons dorp zijn dermate verknocht aan hun huis en straat dat ze al ruim 45 jaar in hetzelfde huis wonen. Dat geldt ook voor Jan en Rika Kruimink: honkvaste bewoners van de Marsstukken. Onze verslaggever Anke Kamman tekende in de rubriek Straat van de Maand hun verhaal en herinneringen op.

De Marsstukken. Een straat aan de noordoostkant van Aalden. Met als ‘overbuur’ het beekdallandschap. Dat moet dus blijvend vrij uitzicht garanderen, want een beekdal is een beschermd landschap.

Vanaf de Aelderstraat bekeken staan dus links de huizen. Al in de jaren 50 van de vorige eeuw, vanaf de Aelderstraat beginnend, daar gesitueerd, langs wat daarvóór een zandpad was. Later werd in volgende uitbreidingsplannen de Marsstukken helemaal doorgetrokken tot aan de Paardelandsdrift.

Er is niets terug te vinden over het plan indertijd daar te gaan bouwen.  Niet in de gemeentelijke archieven. En ook niet in de archieven van Woonservice Drenthe. Men antwoordde op de vraag daarnaar: “De woningen zijn in augustus 1972 door de toenmalige Stichting woningbouw “Sleen-Zweeloo” overgenomen van de gemeente Zweeloo. De archiefstukken uit die periode zijn inmiddels vernietigd.”

Uitbreidingsplan Aalden
In de gemeentelijke archieven is nog wel een stuk te vinden uit 1958. Daarin is o.a. te lezen: “Zoals reeds aan de Raad medegedeeld is toen de straatnaamgeving van het uitbreidingsplan in AaIden werd vastgesteld, zou op spoedige termijn een voorstel worden gereed gemaakt om ook de overige straten in de gemeente te benamen. De grote verwarring op het gebied van de huisnummering maakt het noodzakelijk om tot straatnaamgeving over te gaan.” In de vergadering van 26 november 1958 is onder andere de naam Marsstukken voor deze straat vastgesteld. Dit stuk werd toegestuurd door de heer Henk Mepschen, gemeentearchivaris van de gemeente Coevorden.

Daar liggen de Marsen….
Ook verwees hij naar de website www.tuttel.com/naamkunde/beekdalen. Daar is dit te lezen: “In de lagere delen van Drenthe komt de naam mars(ch) (meervoud: marsen) geregeld voor. Dit is een oude 'taalcode' voor slibrijke, lage zandgronden in een beekdal. Voor alle duidelijkheid: de Drentse beekdalen zijn niet te vergelijken met dalen van bergbeken. Je moet je de vlakke, lagere landen langs een Drentse beek meer voorstellen als een soort uiterwaarden. Daar liggen dan de Marsen, Marsensloot, Marsstukken.” Zo, naam van de straat verklaard.

Op visite bij Jan en Rika
Tot zover de theorie. Nu de praktijk van de Marsstukken. Op visite bij Jan Kruimink en Rika Kruimink-Finke. Zij wonen al vanaf 1974 in hun woning aan de Marsstukken. Zij wonen het langst, aaneengesloten, aan deze straat.
Wat werd het een gezellig en geanimeerd gesprek met Jan, geboren in Zweeloo en Rika ‘van Stieltjeskanaal’. Zij ontmoetten elkaar in 1954 tijdens Zuidenveld in Zweeloo. In 1961 zijn zij getrouwd. Ze gingen eerst in Oud Aalden wonen, in het huis(je) waar nu de familie Been woont. Jan werd geen boer, maar ging op ‘de fabriek’ werken, op de afdeling kunstmest en fourage. Grond monsteren was een onderdeel van de werkzaamheden, maar ook schepen lossen in Wezuperbrug. Zakken van 100 kg waren toen de norm. Zwaar werk.

Strenge winter
In de strenge winter van ’78-’79 werd Jan gevraagd op de strooiauto te komen werken. Daarna trad hij in dienst van de Provincie, waar hij vanaf zijn 44e werkte. Jan stopte in 1995. In 1974 verhuisden zij dus van het kleine boerderijtje naar de Marsstukken. “We waren niet de eerste bewoners van dit huis,” vertelt Rika. “Ik moest wel heel erg wennen aan een nieuwbouwwoning, met al die grote ramen.” Maar ze settelden zich al gauw.

Veel mensen zien komen en gaan
Wetenswaardigheden passeren de revue, ook persoonlijke. En over de Marsstukken? “Toen we hier kwamen, woonden hier allemaal Zweeler en Aalder mensen. In de loop der jaren hebben we heel wat mensen zien komen en weer zien gaan en, ook omdat het zo’n lange straat is, kennen we niet veel mensen persoonlijk. Een goed contact hadden we tijdens Zuidenveld met de ‘achterburen’ van de Jan Mensinghstraat”, vertellen Jan en Rika. “Andere sociale contacten zijn er via de Sweel Singers en Sweelodie. En Vrouwen van Nu. Maar alles ligt momenteel stil, jammer.” Wel is Rika de hele zomer ’s ochtends aan het zwemmen geweest in Zwembad Zweeloo. “Ik leerde pas als volwassene zwemmen, want al woonde ik aan het Stieltjeskanaal, mijn vader leerde het mijn broers wel, maar het was niets voor meisjes….tja, tijden veranderen.”

Geweldige tuin en karakteristieke eikenbomen
Tot slot spraken we nog over de bomen. De prachtige eikenbomen aan de Marsstukken… hoe lang zullen die er wel niet staan ……. Die vraag is er niet over de grote spar en de Japanse kers aan de zijkant van hun huis. “Die hebben we gekregen toen we 25 jaar getrouwd waren. Dus, reken maar uit: ze staan daar al 34 jaar.” Als wachters bij het huis én de geweldige tuin van Jan en Rika. Een klein paradijsje achter hun huis aan de Marsstukken.

Jan en Rika Kruimink wonen al ruim 45 jaar aan de Marsstukken en daarmee zijn ze ook de langst wonende bewoners van de straat. (Foto: Monique Jonkman-Koolen)

Oes Eig'n Kraantien d.d. 22 september 2020

 

Plaats reactie

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is of beledigende inhoud bevat.

Beveiligingscode
Vernieuwen

Zoeken in de site

Laatste nieuws

Terug in de tijd…..

Tweede Bijlmer ging Aalden aan neus voorbij. Er was eens……een uitgestrekt natuurgebied, liggend tegen de dorpsrand van Aalden en zich uitdijend tot aan de horizon. Het ‘veld’ – zoals het werd ge...

dinsdag, 20 oktober 2020

Lees verder

Wereldrecord kniepertiesbakken behaald

De actie van de jongerenwerkers van Maatschappelijk Welzijn Coevorden heeft zijn doel ber...

dinsdag, 20 oktober 2020

Lees verder

Woongroep Zweeloo herpakt zich na brand Zorgboerderij ’t Haantje

Een 'stom ongeluk' noemt de algemeen-directeur de brand op 20 juli, die een groot deel van de zorgboerderij 't Haantje in de as legde. "Het is heel triest voor alle mensen ...

dinsdag, 20 oktober 2020

Lees verder
Willekeurige foto