.

.

 

.

Dorpshuis van vitaal belang

Lute Slomp heeft zijn hart verpand aan het dorpshuis 'd Oale Schoelstee in Wezuperbrug. Eerst was Slomp meer dan 15 jaar als beheerder actief en sinds vorig jaar is de 52-jarige inwoner van Wezuperbrug als penningmeester aan Stichting Dorpshuis 'd Oale Schoelstee verbonden. Samen met acht mede-bestuursleden wordt er door hem hard gewerkt om het dorpshuis te behouden. 'Dankzij de inzet van de vrijwilligers en de zelfwerkzaamheid is er een gezonde basis voor de toekomst gelegd. De exploitatie van het gebouw voor nu en in de toekomst staat goed op de rails.'

Lute Slomp nipt in het dorpshuis aan een kop koffie. Hij blikt terug op de jaren waar hij als beheerder feitelijk dag en nacht in het dorpshuis werkzaam was. Anno 2010 is hij penningmeester en kijkt met een goed gevoel richting de toekomst. 'Dit is echt een kloppend dorpshart. Het dorpshuis neemt in de gemeenschap van Wezuperbrug een vitale plaats in. Zonder dorpshuis sterft het dorp. Het gemeenschapshuis is cruciaal voor de leefbaarheid. Dit multi-functioneel pand geeft onderdak aan allerlei initiatieven en activiteiten van de dorpelingen. Het vormt de spil van het sociale leven in Wezuperbrug.' Slomp noemt het verbazingwekkend hoeveel activiteiten hier wekelijks plaatsvinden en hoeveel verenigingen gebruik maken van het dorpshuis. 'Zeven dagen in de week is er wel iets te beleven. De kaartclub, de toneelvereniging, de vrouwenvereniging, Jeugd van Vrogger, de schietvereniging, de dartclub en de vergaderingen van Ons Belang. En niet te vergeten de bruiloften en partijen. Prachtig toch!' Natuurlijk, zorgen om de toekomst zijn er. 'Maar het verenigingsleven is hecht in Wezuperbrug en dat zal zeker blijven', zegt Slomp met stellige zekerheid.

Wezuperbrug is een dorp waar iedereen elkaar nog kent, de saamhorigheid groot is en het verenigingsleven rijk. Het dorp heeft weinig voorzieningen, maar er is wel een sterke sociale band. Dorpshuis 'd Oale Schoelstee is een karakteristiek pand midden in het dorp. Lute Slomp kent alle inwoners. En de inwoners kennen hem. Een graag geziene dorpsfiguur, die al jarenlang actief is binnen de gemeenschap. Meer dan vijftien jaar was hij exploitant én het gezicht van 'd Oale Schoelstee. 'Dat schept een enorme band. Toen ik afscheid nam als beheerder heb ik een paar jaar een cafébedrijf in Meppen gerund. Daarna heb ik het horecaleven vaarwel gezegd, want door lichamelijke ongemakken heb ik een stapje terug moeten doen. Met het dorpshuis heb ik altijd een sterke band gehouden. De ontwikkelingen gingen mij na aan het hart. En toen mij vorig jaar de vraag werd gesteld of ik zitting wilde nemen in het bestuur hoefde ik niet lang na te denken, daarvoor is mijn band net wat te groot. Ik koester mijn rol als bestuurslid van het dorpshuis.' Slomp kent het gebouw als zijn eigen broekzak. 'Doelstelling is altijd geweest om het gebruik betaalbaar te houden. Dat is ook voor de komende jaren de insteek. Dankzij een uitgekiende beheersstructuur denken we de zaak goed en verantwoord op de rails te kunnen houden.'

'd Oale Schoelstee heeft een rijk verleden. Tot 1964 deed het gebouw dienst als school voor Wezup en Wezuperbrug, maar daarna werden de onderwijsactiviteiten naar de nieuwe school 'De Krosbulten', verderop in Wezup, ondergebracht. Het gebouw aan het Oranjekanaal NZ 11 heeft zijn naam behouden, maar kreeg een bestemming als dorpshuis. Het was het begin van een bloeiend verenigingsleven, waarbij het dorpshuis uitgroeide tot een gezellige pleisterplaats. 'Een soort dorpscafé, waar ook bruiloften en partijen werden gegeven. Deze functie is anno 2010 nog ongewijzigd', aldus Slomp.

De tijd dat een pachter het dorpshuis in handen had, lijkt echter voorgoed verleden tijd. 'We willen het heft nu in eigen hand. Dat is de aard van Wezuperbrug. We willen zelfstandig blijven, zelf de broek ophouden. Daarom ook dat we nu als bevolking nadrukkelijk in het dorpshuis participeren.' 'd Oale Schoelstee draait nu louter op de inzet van vrijwilligers. 'We hebben nu met negen personen zitting in het bestuur, met daaromheen veel actievelingen die met regelmaat bijspringen. De één richt zich op de horeca, anderen maken elke week schoon of verzorgen de technische dienst. Dat is de kracht van dit gebouw. En het zijn niet alleen vutters, ook dertigers en veertigers. De jongste moet nog 16 worden, zij mag nog niet eens achter de bar.'

Een schoolvoorbeeld van saamhorigheid. Het gebouw is eigendom van de stichting en verleent onderdak aan verenigingen uit het dorp. Wij bieden niet alleen een thuis aan verschillende verenigingen, maar gebruiken onze accommodatie ook regelmatig voor recepties en feesten. Sommige inwoners vieren hun verjaardag in het dorpshuis', vertelt Slomp. Terwijl de penningmeester aan de stamtafel zijn verhaal doet schuiven een paar inwoners aan. Zij gaan een kaartje leggen. Ook zij tonen zich verheugd over de positieve ontwikkelingen van het dorpshuis. 'Het is de trots van Wezuperbrug.' (Bron: Coevorden HuisAanHuis)

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel