.

.

 

.

Dorpshuis De Spil in zwaar weer

Het bestuur van dorpshuis De Spil in Zweeloo heeft deze week de noodklok geluid. Door onderbezetting en stijgende onderhoudskosten hangt sluiting als een zwaard van Damocles boven het hoofd van het stichtingsbestuur. 'Het dorpshuis staat te vaak leeg en mede daardoor kampen we met financiële moeilijkheden. Het is niet ondenkbeeldig dat Zweeloo het straks zonder een dorpshuis moet stellen', schetst voorzitter Bob Duste de ernst van de situatie. Dat schrijft het weekblad Coevorden HuisAanHuis vandaag op de voorpagina.

 

Tanende belangstelling, stijgende kosten en vooral gebrek aan participatie van de verenigingen lijkt De Spil op te breken. Duste is dan ook ronduit somber over de nabije toekomst. 'Verenigingen kiezen er steeds vaker voor om naar een andere locatie uit te wijken. Zowel overdag als 's avonds zijn er in het dorpshuis onvoldoende activiteiten. We hebben echter wel te maken met stijgende onderhoudskosten en vaste lasten. Op een gegeven moment groeit het boven je hoofd en dat stadium hebben we nu onderhand bereikt.'

De huuropbrengsten zijn volgens Duste de voorbije jaren steeds verder omlaag gegaan. 'De problemen sluimeren al een tijdje. Een belangrijke gebruiker was in het verleden de Stichting Sociaal Kultureel Werk (SKW). In 2001 werd al het sociaal-kultureel werk ondergebracht bij Stichting Welzijn 2000. En hierna zijn de activiteiten in de daaropvolgende jaren steeds verder afgenomen of verplaatst naar elders. Ook het aantal deelnemers aan sociaal-kulturele activiteiten is sterk verminderd.' Het bestuur probeert de bezetting te verhogen, maar stuit daarbij op problemen. 'Een aantal verenigingen en clubs houden vrij halsstarrig vast aan verworven rechten en vaste avonden. Er is bijvoorbeeld niet de bereidheid om af en toe een repetitie- of instructieavond naar een andere dag te verplaatsen, om zodoende ruimte te geven aan nieuwe belangstellenden. Zo hadden we graag onderdak willen bieden aan Vrouwen van Nu/NBvP, maar daar zijn we helaas niet in geslaagd.' Ook het gebrek aan vrijwilligers en nieuwe bestuursleden speelt De Spil parten.

Het dorpshuis aan het Eswegje in Zweeloo was jarenlang een kloppend dorpshart. Het dorpshuis nam in de Zweeler gemeenschap een centrale plaats in. Het multi-functioneel pand gaf onderdak aan allerlei initiatieven en activiteiten van de dorpelingen. Het vormde de spil van het sociale en kerkelijk leven in Zweeloo.' Duste noemt het verbazingwekkend hoeveel activiteiten er in het verleden werden georganiseerd. 'Zeven dagen in de week was er wel iets te beleven. Van theatervoorstellingen tot zondagsschool. Nu zijn er grote zorgen over de toekomst.' Door de afnemende participatie en stijgende lasten dreigt het stichtingsbestuur van De Spil het hoofd in de schoot te moeten leggen. 'Als er niet snel een ommekeer komt, is dat onvermijdelijk. Het gebouw zullen we dan teruggeven aan de Hervormde kerk in Zweeloo. In 1960 schonk de kerk voor een symbolisch bedrag het gebouw aan de Stichting SKW Zweeloo, dat later opging in stichting De Spil.' (Bron: Coevorden HuisAanHuis)

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel