.

.

 

.

Roelof Frensen is en blijft maatschappelijk betrokken

Roelof Frensen, 71 jaar, agrariër, bestuurder, vrijwilliger en maatschappelijk op een breed terrein al decennia lang heel betrokken. In 2006 nam Frensen na meer dan twintig jaar afscheid van de gemeentelijke politiek. In het najaar van 2008 zette hij na bijna veertig jaar een punt achter het bestuurslidmaatschap van de Zweelermarkt-commissie. Met de aantekening dat hij op de achtergrond wel betrokken blijft bij de organisatie. Voor zijn vele verdiensten voor de Zweeler gemeenschap werd Frensen in oktober 2008 vereerd met een koninklijke onderscheiding. De geboren en getogen Aaldenaar werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Eerder al was hem bij zijn afscheid als raadslid de erepenning van de gemeente Coevorden toegekend. Vooral in de politiek voelde Roelof Frensen zich als een vis in het water: als raadslid en als wethouder. Als sinds zijn studie was hij politiek actief. 'Ik ben niet meer van het politieke virus afgekomen en sinds die tijd ben ik ook CDA’er in hart en nieren. Ondanks het feit dat ik nu niet meer zitting heb in de gemeentraad, volg ik het nog nadrukkelijk.' Hij begon als agrariër met een hobby, het raadslidmaatschap. 'Ja,  gaandeweg werd mijn hobby mijn werk en mijn werk mijn hobby. Hoe dan ook: in elk geval heb ik het werk in de gemeenteraad altijd met veel plezier gedaan.’ Frensen lanceerde volop ideeën over de politieke koers die het CDA zowel lokaal als provinciaal zou moeten varen. 'Over hoe we onszelf zouden moeten verkopen. Over het algemeen ben ik iemand die op een constructieve, positief kritische wijze in de partij heeft geparticipeerd.' Dat deed hij ook als bestuurslid van zowel het provinciaal als landelijk Gereformeerd Jeugdwerk, waar Roelof zich van 1968 tot 1982 voor heeft ingezet. In zijn politieke loopbaan werd Frensen met hoogte- en dieptepunten geconfronteerd. De mooie facetten wogen veruit op tegen de minder plezierige zaken. Met een dubbelgevoel kijkt Frensen terug op de besluitvorming rondom de bouw van de multifunctionele accommodatie aan de Paardelandsdrift in Aalden. ‘Het dossier heeft mij in de toenmalige gemeente Zweeloo destijds de kop gekost als wethouder, maar ik ben er niettemin trots op dat deze accommodatie er is gekomen. De realisering heeft wel degelijk als voorbeeld gediend voor vele andere gelijksoortige accommodaties in den lande. Ik ben daar dankbaar voor!’ Veel tijd en energie stak Roelof Frensen in de organisatie van de jaarlijkse Zweelermarkt. Een evenement waar hij bijna veertig jaar aan verbonden is geweest. Na bijna veertig is het moment gekomen om te stoppen. Ik draag het stokje over aan de jongere garde. Al heb ik het bestuur wel toegezegd aan te zullen blijven tot er in de opvolging is voorzien. ‘Ik hoop van harte dat we de Zweelermarkt in de huidige omvang kunnen behouden. Gemakkelijk is het allemaal niet. De concurrentie met andere festiviteiten is groot. En bovendien, de gekwalificeerde artiesten zijn bijna niet meer te betalen. Het zal best een krachttoer worden om ieder jaar weer met een aanvaardbaar programma op de proppen te komen.' Frensen kijkt nog wel eens met enige weemoed terug naar de gloriejaren van Zweeler Markt. De jaren waarin zelfs de Havenzangers en de Luchtmachtkapel konden worden gecontracteerd. En in 2003 kwam de nationaal vermaarde volkszanger Jannes nog voor een optreden naar de Zweelermarkt. 'De tijden zijn echter veranderd. Realisme en geen onverantwoorde risico’s is nu het motto geworden van de commissie, maar de markt moet hoe dan ook gewaarborgd blijven'. Een ruim twintigjarige politieke loopbaan en tal van maatschappelijke functies. Dat alles kan niet zonder onvoorwaardelijke steun van het thuisfront. ‘Mijn vrouw Roelie heeft mij altijd gesteund en daar ben ik haar veel dank voor verschuldigd. De komende jaren gaan we vooral genieten, op vakantie bijvoorbeeld naar ons favoriete land Frankrijk.' Toch blijft Frensen op een aantal fronten bestuurlijk actief. Zo is hij secretaris van de regionale commissie van de NCRV, boekhouder van de Gereformeerde Kerk in Aalden, samen met Jan de Vries uit Aalden redactielid van het CDA Ledencontactblad en als voorzitter verbonden aan de beleggingsclub ‘Gouden Greep’ van Rabobank Borger/Klenckeland. Besturen is en blijft zijn hobby, maar ook op het akkerland ploegt de boer voort. ‘Ja, ook daar ligt mijn hart. De gewassen verbouwen, verzorgen en oogsten. Dat is iets wat ik nog niet kan en wil missen.’ Bijschrift foto : Roelof Frensen (71) uit Aalden heeft veel maatschappelijke verdiensten en werd in 2008 terecht vereerd met een koninklijke onderscheiding.

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel