.

.

 

.

De Spil: het is vijf voor twaalf!

Achtergrondreportage

Het gaat niet goed met dorpshuis De Spil in Zweeloo, zo meldde deze website vorige week al. De bezettingsgraad is te laag, de inkomsten blijven achter en er moet zelfs gevreesd worden voor het voortbestaan van het dorpshuis. Om een goed beeld te krijgen van de werkelijke situatie belde de redactie even met voorzitter Bob Duste van De Spil. Hoe hoog is de nood feitelijk?

Bob Duste: “Het is niet zo dat we bij wijze van spreken over een week failliet zijn. Wanneer er geen gekke dingen gebeuren, denk aan onverwacht groot onderhoud, dan kunnen we het nog wel enkele jaren volhouden. Maar mocht dit wel gebeuren, en die kans is er wel degelijk bij een gedateerd gebouw als De Spil, dan is het al gauw over en sluiten. Er is totaal geen geld voor dergelijke uitgaven, laat staan voor nieuwe investeringen in bijvoorbeeld het opleuken van het interieur. Het is duidelijk dat het zo niet langer kan, we kunnen niet ieder jaar met tekorten draaien”.

De exploitatie, daar draait het dus allemaal om. De Spil moet het al zo’n 10 jaar zonder enige vorm van subsidie doen, is daarom vooral aangewezen op huurinkomsten en donateurs. En daar wringt de schoen, met name de huurinkomsten worden ieder jaar lager. Verenigingen, die jarenlang vaste gebruiker waren van de Spil, verkassen plotseling naar andere locaties. En niet-gebruikers, het woord zegt het al, weten de weg naar De Spil, vaak onbewust, niet te vinden. Of willen de weg niet vinden.

Bob Duste: “Het dorpshuis staat midden in Zweeloo en toch wordt er weinig gebruik van gemaakt. Dat is toch raar! Twee jaar geleden hebben we alle verenigingen, stichtingen en groepen in de voormalige gemeente Zweeloo een brief geschreven waarin we de mogelijkheden van De Spil als ontmoetings- oefen- en vergaderruimte hebben aangegeven. Zegge en schrijve twee reacties hebben we gekregen. Waarvan er eentje ook nog neerkwam op zoiets als willen jullie ons nooit meer lastig vallen........... Je kunt je dan ook afvragen of je het gebouw nog wel een dorpshuis mag noemen. Is het nog wel een gebouw van de dorpen, voelen de inwoners zich nog wel verantwoordelijk voor De Spil? Ik heb zo mijn twijfels. Daarnaast hebben we ook nog te maken met het gegeven dat de activiteiten van de Stichting Welzijn 2000 in het gebouw momenteel bijna nul zijn. Er wordt vrijwel geen cursus of training meer gegeven. Gelukkig hebben we de komende 4 jaren nog wel een huurovereenkomst met Welzijn 2000”.

Draagvlak onder de bevolking. Daar gaat het dus om voor het bestuur van De Spil. Bob Duste: “Wat betreft het aantal donateurs zou je zeggen dat het draagvlak er wel is. Dat aantal blijft verrassend stabiel, neemt zelfs iets toe. Toch gaan we de komende tijd naar potentiële gebruikers toe. Gaan we het draagvlak inventariseren. Zo zijn we onlangs bij Dorpsbelangen Sweel geweest. Waarom maken jullie geen gebruik van De Spil, was onze concrete vraag”.

En als dit allemaal niet lukt, is onze vraag. Wat dan? Bob Duste: “Wanneer we De Spil niet overeind kunnen houden voor de Zweeler gemeenschap, dan zullen we het gebouw moeten teruggeven aan de Hervormde Kerk. Indertijd, in 1960, heeft de kerk de gebouwen voor een symbolisch bedrag geschonken aan de toenmalige Stichting Sociaal kultureel Werk Zweeloo (SKW). In de schenkingsakte is destijds een passage opgenomen dat in voorkomende situaties de kerk de gebouwen voor een bedrag van 1750 gulden kan terugnemen. Zover is het nu nog niet. Maar het is wel vijf voor twaalf”

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel