.

.

 

.

School op asielzoekerscentrum Aalden al 17 jaar een begrip

De Smeltkroes functioneert naar volle tevredenheid

Asielzoekerschool (AZS) De Smeltkroes functioneert al meer dan zeventien jaar tot volle tevredenheid. In 1993 werd de eerste bouwsteen van De Smeltkroes gelegd. Het doel van de school op het asielzoekerscentrum in Aalden was een veilige plek te bieden voor kinderen van vluchtelingen. In die opzet zijn de vier leerkrachten Gretha Kok, Klazien ten Berge, Hanna Naber en Hennie Hagenauw glansrijk geslaagd. Al sinds de formatie van De Smeltkroes zijn ze nauw bij de school betrokken. 'Een zeer hecht team', complimenteert directeur Egbert Schepers. 'Deze school is een rustpunt voor de kinderen.

Wij bieden ze hier een tijdelijke opvang, met veel begrip voor de specifieke situatie waarin de kinderen zich bevinden. Dat vraagt veel inlevingsvermogen, maar het team van De Smeltkroes slaagt daar op een voortreffelijke wijze in.' De school heeft inmiddels een regiofunctie, want ook leerlingen uit onder meer Smilde, Westerbork en Coevorden krijgen er les.

Begin 1993 startten de leerkrachten op 't Kuierpadtien in Wezuperbrug in een noodopvang met onderwijs voor kinderen van vluchtelingen. 'We wisten in het begin van toeten noch blazen. Het stond nog helemaal in de kinderschoenen. Er was geen enkele beproefde onderwijsmethode op de markt. We brachten van thuis allerlei spullen mee en zo zijn we heel provisorisch gestart. Op 1 oktober 1993 werd de verhuizing naar het asielzoekerscentrum in Aalden van kracht. De ontwikkelingen hebben zich daarna snel opgevolgd, want eind jaren negentig waren al heel veel lesmethodes speciaal voor asielzoekers en anderstaligen beschikbaar', vertellen de vier leerkrachten. Wat hen vooral goed doet is de dankbaarheid die ze ontvangen van zowel kinderen als ouders. De kinderen zijn blij en trots dat ze naar school mogen. Dat geeft ons veel voldoening en motivatie', aldus het onderwijsteam.

Het onderwijzend personeel van AZS De Smeltkroes heeft in de afgelopen zeventien jaar een specifieke deskundigheid opgebouwd. Met veel liefde wordt gezorgd voor begeleiding en op deze manier kunnen de kinderen in een veilige omgeving de eerste stappen zetten op weg naar een plaats in de Nederlandse samenleving. Klazien ten Berge legt het uit: 'De school geeft weer rust, structuur en regelmaat in hun leven. Vaak heeft dat lange tijd ontbroken. De school betekent weer iets terugvinden van het normale leven van vroeger. Het biedt ook afleiding en ze vergeten even wat ze allemaal al in hun jonge leven hebben meegemaakt. Dat is vaak niet gering. Op De Smeltkroes schenken we daarom ook speciale aandacht aan psychische en sociale problemen die kinderen kunnen hebben. Ze mogen absoluut niet de dupe worden van de situatie en hebben recht op een goede toekomst.'

Hanna Naber zegt dat de doelstelling van de school er op gericht is dat de leerlingen zo snel mogelijk mee kunnen doen in de reguliere groep. 'Nog veel belangrijker is echter dat de kinderen zich sociaal en emotioneel thuis gaan voelen. Je merkt dat ze vaak emotionele problemen hebben. Daar moet je voortdurend aandacht voor hebben.'

Tijdens de lessen op De Smeltkroes worden de kinderen vertrouwd gemaakt met de Nederlandse onderwijstraditie. Gretha Kok en Hennie Hagenauw vertellen dat het vak Nederlands veruit de meeste aandacht krijgt. 'De nadruk ligt in eerste instantie op het functioneel gebruik van de Nederlandse taal in het dagelijks leven, maar communicatie in het Nederlands is ook functioneel in andere vakken zoals lezen, rekenen en creatieve vorming. Alles met het doel om kinderen voor te bereiden op de overstap naar het regulier basisonderwijs.'

Bijschrift foto: Het hechte onderwijsteam van asielzoekersschool De Smeltkroes in Aalden. Staand v.l.n.r.: Hennie Hagenauw, Anna de Jonge, Klazien ten Berge, Egbert Schepers en Paula Pieterse. Zittend v.l.n.r. Hanna Naber en Gretha Kok. (Foto: o.b.s. De Anwende/Bea Koopman)

Het team van AZS De Smeltkroes is de afgelopen jaren uitgebreid met Paula Pieterse en Anna de Jonge. Liny Schrik, die vanaf 1993 als leerkracht een grote bijdrage heeft geleverd aan de onderwijsvoorziening op De Smeltkroes, maakte vijf jaar geleden gebruik van de VUT-regeling.

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel