.

.

 

.

Veel belangstelling paasactiviteit Twientiesveen

Op 2e Paasdag stond er in Meppen weer het alom bekende eierzoeken en aansluitend het eiergooien op het paasmenu. Onder auspiciën van activiteitenvereniging Twientiesveen konden kinderen en volwassenen uit de zes Zweeler dorpen zich tijdens deze traditionele paas-activiteit weer heerlijk uitleven. Onder fraaie weersomstandigheden en onder grote belangstelling werd er in de Mepperdennen vol overgave naar de verstopte eieren gezocht.

Daarna stond het eierengooien op het programma. De ene gooit en de andere vangt. De teams moesten een zo groot mogelijke afstand zien te overbruggen. Dat was niet alleen een spannende bezigheid, maar het zorgde ook voor de nodige hilariteit. Vol overgave werd er gegooid en zo mogelijk met nog meer overgave werden de eieren gevangen . of werd het eierstruif heerlijk ontvangen. Alle deelnemers hebben de toeschouwers verblijd met mooie worpen en vangsten, dan wel met een mooi eierstruif-festijn. Al met al een zeer geslaagde activiteit in een prachtige omgeving.


Bijschrift foto: Bij het eiergooien is het de kunst dat het ei heel blijft. Helaas lukte dat niet in alle gevallen en dan resteert voor de onfortuinlijke vanger het eierstruif. Niet altijd een pretje, hoewel de toeschouwers de lol er wel van kunnen inzien.....(Foto: Ruud Janse Fotografie)

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel