.

.

 

.

O.b.s. De Krosbulten sluit in juli 2011 de deuren

De Openbare Basisschool ‘De Krosbulten’ zal aan het einde van het volgend schooljaar, juli 2011, definitief zijn deuren sluiten. 'Er zijn dan nog slechts vijftien leerlingen op school in Wezup en dat is te weinig om nog voldoende onderwijskwaliteit te kunnen garanderen', zo zegt Theo Huting van onderwijsstichting ARCADE. Bestuur en directie betreuren deze stap, maar in de gegeven situatie zijn maatregelen onafwendbaar.

 

Komend schooljaar zijn er al te weinig leerlingen in de groepen 1 en 2 om aan deze jongste leerlingen nog verantwoord les te geven. Gisteravond is deze boodschap afgegeven aan de ouders van de leerlingen van ‘De Krosbulten’, nadat eerder de medezeggenschapsraad al was geïnformeerd. De leerlingenpopulatie van ‘De Krosbulten’ vertoont al een aantal jaren een dalende tendens. De in opdracht van de gemeente Coevorden opgestelde prognose liet twee jaar geleden nog aantallen van rond de dertig leerlingen zien, ook voor het schooljaar 2011-2012, maar in werkelijkheid zijn er dan dus nog maar vijftien kinderen over. Daarmee zit de school ook ver onder de wettelijke opheffingsnorm van drieëntwintig leerlingen.

De meeste kinderen zitten in de hogere groepen en dat illustreert dat er onvoldoende aanwas van onderaf is. Zo zitten er momenteel acht leerlingen in groep 7 en telt groep 3 slechts één leerling. Op 1 augustus aanstaande gaat de school nog van start met drieëntwintig kinderen, in twee groepen, maar na het vertrek van groep 8 (in 2011) blijven er nog slechts vijftien leerlingen over. Onderwijs van voldoende kwaliteit is bij dergelijke kleine aantallen niet meer te realiseren en daarom heeft het bestuur zich genoodzaakt gezien om tot sluiting over te gaan.

In de omgeving van de school (Aalden, Schoonoord) bevinden zich openbare scholen, waar de kinderen na volgend schooljaar terecht kunnen. Aan de ouders van de leerlingen is toegezegd dat de directie van ‘De Krosbulten’ zich extra zal inspannen om de overstap naar een andere school zo goed mogelijk te begeleiden.

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel