.

.

 

.

Netwerk AED's in Zweeloo fors uitgebreid

'Als er iets gebeurt kan men snel naar de lokaties rennen om de defibrillator op te halen'

Mede dankzij de inzet van de EHBO-vereniging Zweeloo is het 'netwerk' van AED's en AED-hulpverleners in de voormalige gemeente Zweeloo flink uitgebreid. Op liefst zeven locaties in de dorpen zijn de AED's nu beschikbaar en is de toegankelijkheid van de apparaten sterk vergroot. Een AED ~ oftewel een Automatische Externe Defibrillator ~ kan levensreddend werken. Voorzitter Jan de Vries van de EHBO-vereniging Zweeloo is in zijn nopjes met de komst van de AED's, die er samen met reanimatie voor zorgen dat slachtoffers snel worden geholpen.

Hij zegt: 'Normaal loopt één op de tien slachtoffers van hartfalen het ziekenhuis weer uit. Met het inzetten van een defibrillator zijn dat er gemiddeld vier of vijf op de tien. Het is dus van groot belang dat er in onze dorpen nu AED's beschikbaar zijn, want hier kunnen we mensenlevens mee redden. We hopen natuurlijk dat we de apparaten nooit hoeven te gebruiken, maar het is hartstikke goed dat ze in de buurt beschikbaar zijn. Zo hoorde ik onlangs dat een apparaat drie jaar ongebruikt aan de muur had gehangen, maar in het vierde jaar al liefst vier keer is gebruikt. Zo zie je maar dat het onvoorspelbaar is wanneer een apparaat wordt gebruikt.'

In 2008 is de EHBO in Zweeloo gestart met het ÁED-project en heeft men dorpsverenigingen en andere instanties er nauw bij betrokken. Jan de Vries heeft vervolgens samen met zijn bestuursleden volle vaart gezet de dekkingsgraad van de AED's sterk te verbeteren. 'Mede dankzij de steun van sponsor Rabobank Borger-Klenckeland, het lokale bedrijfsleven, een forse eigen bijdrage van de EHBO-vereniging Zweeloo hebben we nu een aanzienlijke uitbreiding van de AED's kunnen realiseren.' De Vries kan de waarde van het apparaat niet genoeg benadrukken. 'De eerste minuten na een hartstilstand zijn cruciaal. Hoe eerder de hulp, hoe beter, want elke minuut dat de hulp later komt, wordt de overlevingskans tien procent kleiner. Als er iets gebeurt kan én moet men dus snel naar de onderstaande lokaties rennen om de defibrillator op te halen.........:

  • Dorpsvereniging Meppen: AED geplaatst bij de uitspanning “De Mepper Dennen
  • Dorpsvereniging Wezup: AED geplaatst bij café Hegen;
  • Dorpsvereniging Benneveld: AED geplaatst bij schuur fam. H. Reinders, Bennevelderstraat 32
  • Dorpsvereniging Aalden: AED geplaatst bij “De Heeren van Alede”; 
  • Voetbalverenigingen, de tennisvereniging en de paardensportvereniging plaatsen een AED op sportpark 't Alterbarg in Zweeloo
  • EHBO-vereniging Zweeloo: AED geplaatst bij “Het Wapen van Aelden" en voorts komt er een apparaat ter beschikking van de EHBO’ers die bij activiteiten hulp gaan verlenen.

Note: Mocht er belangstelling zijn voor de plaatsing van een AED-apparaat, dan is de EHBO-vereniging Zweeloo het juiste adres om advies te geven. Dit geldt ook voor het opleiden van reanimatie en AED-bedieners. De EHBO-instructrice van Zweeloo is bevoegd om deze cursussen te geven. Contactadres: Jeannette Habing-Wilting, Grijze Gors 8, 7827 EG Emmen, tel. 0591-63 32 35.  De verenigingen die geen subsidie hebben ontvangen zullen van de EHBO-Zweeloo een eenmalige korting krijgen op de aanschaf van het AED apparaat. Voor meer en aanvullende info: zie www.zweeloo-digitaal.nl

Bijschrift foto: Afgelopen week werd het aantal locaties in Zweeloo waar een Automatische Externe Defibrillator (AED) is geplaatst fors uitgebreid. Tijdens een bijeenkomst in het Wapen van Aelden werden er liefst zeven AED's uitgereikt aan de vertegenwoordigers van Dorpsbelangen. (Foto: Ruud Janse Fotografie)

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel