.

.

 

.

Opvallend hoge respons belevingsonderzoek

De bewoners van de zes dorpen in deelgebied II van de gemeente Coevorden willen graag laten weten wat zij van hun dorp vinden. Dat kan worden geconcludeerd uit de opvallend hoge respons van het belevingsonderzoek dat in de dorpen Aalden, Zweeloo, Meppen, Benneveld, Zwinderen en Gees is gehouden. De gemiddelde respons in de zes deelnemende dorpen, samen ruim 1800 huishoudens, is met 79% hoog.
De respons bij belevingsonderzoeken ligt normaal gesproken in Drenthe rond de 70%.

Deze uitkomst is gebaseerd op onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Het hoge responspercentage geeft aan dat de bewoners van de zes dorpen in deelgebied II nut en noodzaak inzien van het belevingsonderzoek en daar graag hun medewerking aan verlenen om een goed waarderingsbeeld te schetsen van hun dorp en omgeving.
De dorpsbelangenverenigingen, de deelgebiedcommissie II en Woonservice hebben gezamenlijk met de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) en een student van Van Hall-Larenstein de vragenlijsten opgesteld en verspreid. Het eindresultaat zal in beeld brengen hoe bewoners van de dorpen over hun dorp en hun omgeving denken, hoe zij de toekomst zien, welke knel- en verbeterpunten er zijn en welke samenhang er bestaat tussen de dorpen onderling en deelgebied II als geheel. Op dit moment werken vele vrijwilligers aan de verwerking van de ruim 1400 teruggekomen vragenlijsten. De eerste resultaten worden in augustus besproken met de dorpsbelangenverenigingen van de deelnemende dorpen, de deelgebiedcommissie II, Woonservice en de gemeente Coevorden. In het najaar worden de resultaten geanalyseerd en kunnen conclusies worden getrokken, aanbevelingen gedaan en concrete vervolgacties worden opgepakt.
Het belevingsonderzoek wordt uitgevoerd met bijdragen van de gemeente Coevorden en Woonservice. De hoge respons is toe te schrijven aan de vele vrijwilligers die de ruim 1800 vragenlijsten huis aan huis hebben verspreid en opgehaald. (Bron: Coevorden HuisAanHuis / Kon. Boom Uitgevers)

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel