.

.

 

.

Open huis kindercentrum 't Schathoes

Op zaterdag 6 november is er een open huis in het nieuwe kindercentrum 't Schathoes in Zweeloo. Tussen 14.00 en 16.30 uur is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen in het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal aan de Marktstraat in Zweeloo. Sinds half september is het kindercentrum in het voormalige gemeentehuis van start gegaan. Het is een samenwerkingsverband tussen Drieluik Kinderopvang en de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Coevorden (SPGC).


Nu ook de laatste afrondende werkzaamheden zo goed als klaar zijn, wordt het volgens directeur Geerte van den Wildenberg de hoogste tijd om ouders en belangstellenden een kijkje te gunnen in het moderne kindercentrum. 'Het is erg mooi geworden, en we zitten op een prachtige locatie. Heel goed gelegen en bereikbaar, vlakbij de toe- en afrit van de N381. De nieuwe accommodatie is een echte aanwinst voor zowel Drieluik als SPGC.'
Opzet van de gezamenlijke huisvesting is dat de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk elkaar gaan versterken in kwaliteit en aantrekkelijkheid. 'De grote winst van de nieuwe locatie is er in gelegen, dat we hier een kindercentrum kunnen ontwikkelen, voorzien van alle mogelijkheden en vereisten voor opvang en ontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar. Een dergelijke voorziening heeft een grote meerwaarde voor kinderen, ouders en medewerkers', zegt Geerte van den Wildenberg. Met de intensieve samenwerking lopen de beide organisaties vooruit op de plannen van de regering om de kinderopvang en peuterspeelzalen te harmoniseren. 'Als je gebruik maakt van elkaars kracht, dan ontstaan er nieuwe mogelijkheden. We gaan de verschillen verkleinen, maar niet opheffen. Ook de gemeente Coevorden is voorstander van deze harmonisatie. Alleen op deze manier kunnen deze hoogwaardige voorzieningen op het platteland blijven bestaan.'
Van den Wildenberg zegt het vertrek uit het multifunctionele centrum De Aeldermeent in Aalden weliswaar te betreuren, maar vanwege het gebrek aan ruimte was er geen andere keuze. 'In het kader van doorgaande leerlijnen was verhuizing geen voor de hand liggende stap, maar er was onvoldoende ruimte om de gezamenlijke activiteiten vorm te geven. Het was om logistieke redenen niet mogelijk om in De Aeldermeent kinderopvang in de leeftijd van 0 tot 4 jaar aan te bieden.' De buitenschoolse opvang (BSO) blijft gevestigd in De Aeldermeent.

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel