.

.

 

.

PvdA: 'Sluiting stembureaus is onacceptabel'

De PvdA-fractie Coevorden is zeer verbaasd over het besluit van het college van b&w om de stembureaus in Noord-Sleen, De Kiel, Wachtum, Erm, Meppen en Wezuperbrug te sluiten. De partij dient om die reden in de raadsvergadering van donderdag 16 december een motie in om het schrappen van deze bureaus te voorkomen. Opmerkelijk is dat de motie van de PvdA ook wordt ondertekend door het CDA, de VVD en Gemeentebelangen. Fractielid Bert Zoons: ‘Gezien het onderwerp hebben we er alle vertrouwen in dat ook D66 en het PAC, die participatie hoog in het vaandel hebben, de motie gaan steunen.’ De fractie zal in de vergadering van donderdag het college vragen om met duidelijke plannen te komen over het aantal stembureaus in de gemeente Coevorden. 'Sluiting van bureaus in de toekomst is op voorhand niet uit te sluiten, maar kan alleen na vroegtijdige discussie daarover in de gemeenteraad', zegt het raadslid.

Onlangs besloot het college om het aantal stembureaus bij de verkiezingen van de Provinciale Staten op 2 maart 2011 van 26 naar 23 terug te brengen. Zij vindt dat het gebruik van de stempas laat zien dat stemgerechtigden niet meer per se naar het dichtsbijzijnde stembureau gaan, maar ook liggen er financiële reden aan ten grondslag. Zo zou 3000 euro worden bespaard en tevens zou de verkiezingsuitslag bij minder stembureaus eerder bekend zijn.

Zoons zegt dat zijn partij graag wil meedenken over mogelijkheden om de opkomst bij verkiezingen te verhogen en om de participatie van burgers te vergroten. 'In onze ogen past de sluiting van stembureaus in kleine kernen hier niet in. Natuurlijk kost het openhouden van stembureaus geld, maar de 3000 euro die wij met sluiting zouden verdienen weegt niet op tegen de nadelen. Burgers uit de genoemde dorpen moeten nu veel verder reizen om te gaan stemmen, zodat ze wellicht helemaal niet meer gaan. Daarnaast heeft het stemmen -met name in kleine kernen- vaak een belangrijke sociale betekenis. In onze ogen is sluiting onacceptabel.' Bron: Coevorden HuisAanHuis / Kon. Boom Uitgevers
Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel