.

.

 

.

De Zweelers geven hun dorp een 8,3!

De Zweelers zijn heel tevreden met “hun Zweel”. Dat is de conclusie van het vorige week door Dorpsbelangen Sweel in De Spil gepresenteerde belevingsonderzoek.

Een 8,3 geven ze als hoog gemiddeld rapportcijfer aan hun dorp. Een cijfer, dat nog meer waarde krijgt door de hoge respons op het belevingsonderzoek. Van de 150 door Dorpsbelangen Sweel uitgereikte vragenlijsten kwamen er maar liefst 121 ingevuld terug. Een score van 81%!

Wat vinden de Zweelers nu zo goed aan hun dorp? Omdat het teveel ruimte vergt om alles te noemen, volstaan wij met een paar conclusies uit het onderzoek. Hier zijn ze.

De Zweelers vinden hun dorp gewoon mooi en aantrekkelijk. Met name het agrarisch karakter is iets om te koesteren. Men voelt zich er thuis, waarbij de wetenschap dat je voor hulp meestal kunt rekenen op buren en dorpsgenoten hoog scoort. Verder vindt men dat er voldoende activiteiten in het dorp georganiseerd worden, al komt de jongste jeugd er wel wat bekaaid vanaf. De vele wandel- en fietsmogelijkheden worden als belangrijke voorzieningen ervaren.

Zijn er dan geen zaken die laag scoren of waarover men zich zorgen maakt? Geen aandachts- en actiepunten? Natuurlijk zijn die er wel. De 46 aanwezigen konden afgelopen donderdag hun prioriteiten met stickers aangeven. Als nummer 1 werd de bezorgdheid om het behoud van het zwembad voor de komende jaren genoemd. De vele recente berichten over allerlei bezuinigingen bij de overheid zullen ongetwijfeld debet zijn aan deze nummer 1 plaats. Het aanpakken van de verkeersveiligheid (met name de kruispunten Hoofdstraat-Kruisstraat en Hoofdstraat-Marktstraat en het te hard rijden) werd als prioriteit nummer 2 aangemerkt en het behoud en aanpassing (aan de eisen van deze tijd) van De Spil kwam als nr. 3 op de lijst.

De uitkomsten van het belevingsonderzoek en de aangegeven actiepunten zullen op korte termijn door Dorpsbelangen Sweel worden vertaald in een “dorpsactieplan”.

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel