.

.

 

.

Presentatie Belevingsonderzoek Meppen

Op woensdagavond 8 dec. zijn de uitkomsten van het Belevingsonderzoek in Meppen gepresenteerd. Na de zeer hoge response van 87% van de uitgereikte enquête formulieren, gaven de Meppenaren hun dorp een hoog gemiddeld rapportcijfer van 8,4.

In ’t algemeen zijn de ‘Möppers’ zeer tevreden met hun woonomgeving. Een hoge waardering gaven zij voor ‘Mijn dorp is mooi en aantrekkelijk’, ‘Veel natuurgebieden rondom’, ‘Behoud agrarische uitstraling’, ‘Veiligheid op straat’ en ‘Ik kan goed mezelf zijn in het dorp’. Ook zijn zij tevreden met de activiteiten van Twientiesveen en de bereikbaarheid van medische voorzieningen en de winkels in Aalden. Uiteraard thema’s die wij moeten behouden.

 

Thema’s met een lage waardering en daardoor verbeterpunten zijn ‘Weinig woonmogelijkheden voor starters, alleenstaanden en senioren’, ‘Onvoldoende kennis van gebruiken en tradities’, ‘Verkeersveiligheid Mepperstraat/De Kockstraat’, ‘Straatverlichting woonomgeving’ , ‘Gemotoriseerd gebruik fietspaden en natuurgebieden’ en ‘Bereikbaarheid mobiele telefonie’. Ten aanzien van het thema ‘ weinig woonmogelijkheden voor starters, alleenstaanden en senioren’ is het belangrijk om te weten dat de enquête aangaf dat 24% van onze inwoners hebben aangegeven plannen hebben om binnen nu en 3 jaar te verhuizen. De helft hiervan is vanwege ouder worden, 30% vanwege uit huis gaan/zelfstandig wonen, en 20% vanwege betere woning.

Na de presentatie ontstond een levendige discussie over de mogelijke verbeterpunten van de thema’s en hebben wij gezamenlijk de prioriteiten voor de voorgestelde verbeterpunten bepaald. De 4 voornaamste verbeterpunten zijn:
* Verbeteren informatie overdracht gebruiken en tradities
* Verbeteren verkeersveiligheid woonomgeving
* Verhinderen gemotoriseerd gebruik wandel- en fietspaden
* Verbeteren woonmogelijkheden voor starters en alleenstaanden

Op korte termijn zullen de voorgestelde actieplannen door de Belangenvereniging De Lange Möpper en de commissie verder worden uitgewerkt, uiteraard in samenwerking met de andere dorpen voor wat betreft de dorpsoverstijgende thema’s. De Meppenaren kunnen de gehele presentatie van het Belevingsonderzoek bekijken op hun website www.meppen.nl

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel