.

.

 

.

Ds. Bernadette de Groot neemt na negen jaar afscheid

"Aandacht voor mensen én mensen met elkaar verbinden". Dominee Bernadette de Groot vertrekt deze maand naar een andere standplaats.

Na negen jaar vol enthousiasme, creativiteit en toewijding gaat Bernadette zich nu verder richten op het predikantschap in de Protestantse gemeente Oosterhout. 

Vertrouwen
Voor de hervormde kerk Zweeloo zal het even wennen zijn. Bernadette stond voor vertrouwen, was geliefd, een stukje van de motor die de hervormde gemeente “aandreef”. "Maar zo is het nu eenmaal, dominees zijn voorbijgangers, ze komen en ze gaan ook weer ...", stelt Bernadette aan het begin van het interview nuchter vast.
Zonder sentimenteel te worden: het vertrek van ‘onze dominee’ en haar partner Maartje zal als een gemis worden gevoeld in onze dorpsgemeenschap. Door de jaren heen immers heeft Bernadette zich laten gelden als een verbindende factor, voor jong en oud.

Toelaten in tijden van verdriet en blijdschap
Bernadette heeft in deze periode de hervormde gemeente Zweeloo op alle fronten zo goed mogelijk proberen te dienen. Ze heeft veel met mensen meegemaakt hier in deze negen jaar en voor de predikante was het bijzonder om te merken hoe mensen je toelaten in tijden van rouw en verdriet, maar ook als er sprake is van vreugde en blijdschap. “Door de warmte die ik heb mogen ervaren en de open gemeenschap. Door de mensen die ik heb mogen ontmoeten. De verhalen die ik heb mogen beluisteren. Het vertrouwen dat mensen me gegeven hebben.” 

Ds. Bernadette de Groot koestert de mooie herinneringen aan haar periode in Zweeloo. (Foto: Irene Visser)

Kostbaar cultuurgoed
De vriendelijkheid, het oog voor de gemeenschap, de prachtige landschappelijke omgeving kwalificeert Bernadette als een kostbaar cultuurgoed. “Iets om heel zuinig op te zijn. Bij die mentaliteit in onze Zweeler dorpen en in de buurdorpen heb ik mij erg thuis gevoeld. De ruimte die men elkaar gunt en de ruimte om het geloof op een eigen manier in te vullen. Om samen elke keer een mooie, inhoudelijke dienst te vieren. En om wegen van samenwerking met de buurdorpen te zoeken.”

Creativiteit
“De ruimte voor creativiteit door met de voorbereidingsgroep speciale diensten voor te bereiden zoals rond Pasen afgelopen week. Door met de kerk van Aalden de Zuidenveldtentdienst te houden. Door met een gemeentelid een avond in dorpshuis De Spil te organiseren over haptonomie en de Bijbel. Door tijdens de lockdown met Maartje filmpjes te maken als vervanging van de eredienst. Door de doop, belijdenis, huwelijksdiensten en uitvaarten.” 

Middenin de gemeenschap
Bernadette en Maartje stonden middenin de dorpsgemeenschap en dat heeft hun leven zeker verrijkt. “Maartje heeft hier toneel gespeeld. Ik heb saxofoon leren spelen en me aangesloten bij B.O.M. Ook is het ons opgevallen hoeveel werk door vrijwilligers gedaan wordt waardoor alles draaiende gehouden wordt.” 

Het was voor beiden een voorrecht om hier, rond dit kerkgebouw en vanuit de pastorie De Wheem een functie te hebben mogen vervullen. “Bedankt!”


Afscheid op 15 en 16 april a.s.
Onze dominee Bernadette de Groot vertrekt uit onze gemeente en gaat naar Oosterhout in Noord-Brabant. Op 30 april om 14.30 uur is daar haar intrede dienst.

Het afscheid bij ons is op zondag 16 april om 10.00 uur. Tijdens een speciale kerkdienst neemt Bernadette afscheid. U bent uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en als u dat wenst een bedankwoordje te spreken. 
Daarnaast is er voor iedereen uit het dorp en omgeving de mogelijkheid om op zaterdagmiddag 15 april tussen 14.30 en 16.00 uur afscheid te nemen. We doen dit in een gezellig samenzijn en we drinken dan met Bernadette een borrel op de afgelopen negen jaar. We zien u graag de 15e, of de 16e.

~ Kerkenraad Hervormde gemeente Zweeloo ~


Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel