.

.

 

.

Terugblik op goed seizoen: 254 Legsels beschermd

Werkgroep Weidevogelnestbescherming blikt terug op een goed seizoen.

Eind juni kwam het laatste kievietsnest uit, hiermee werd een succesvol weidevogeljaar afgesloten. De werkgroep Weidevogelnestbescherming blikt dan ook tevreden terug op een goed seizoen met 25% meer legsels dan in 2022.

Door het natte en koude voorjaar zijn minder kievieten doorgetrokken naar elders en in onze regio gebleven om te nestelen en jongen groot te brengen. In combinatie met intensiever zoeken heeft dat geleid tot een goed weidevogeljaar, waarbij in totaal 254 legsels werden gevonden en beschermd in het werkgebied gelegen in de voormalige gemeenten Zweeloo, Sleen, Oosterhesselen en Dalen.
Bijna alle legsels die de 21 vrijwilligers van de werkgroep gevonden en beschermd hebben liggen op bouwland, slechts 12% ligt op grasland. Weidevogels worden daarom in Drenthe boerenlandvogels genoemd. 

Ina Nieuwhoff telde 28 legsels
In Benneveld vond Ina Nieuwhoff 28 legsels op de akkers rondom het dorp. In de Broeklanden vond ze samen met haar man vijf wulpen- en twee gruttonesten in grasland en aan de Bommertsweg een wulpennest gelegen in een graanakker.
Alle gevonden wulpen- en gruttonesten werden met een stroomraster omheind en beschermd tegen predatie door de vos. Eén nest werd na de leg van een ei niet verder bebroed, het wulpenkoppel maakte iets verderop een nieuw nest waar met succes drie eieren zijn uitgekomen. Eén wulpennest werd helaas toch gepredeerd.

Gealarmeerde wulp
Een aantal jonge wulpen is geringd en gevlagd om ze te kunnen volgen. In onze provincie staat ZO-Drenthe op de tweede plaats wat betreft het aantal broedende wulpen, de Broeklanden staat daarbij boven aan de lijst. Alleen in ZW-Drenthe rondom Dwingeloo worden meer wulpennesten gevonden. 

Ook mooie resultaten voor Geert Pepping en Tom Lely
In Meppen vond Geert Pepping, samen met Tom Lely, 32 nesten. Vrijwel dagelijks ging Geert het veld in om nesten te zoeken, om de legsels in de gaten houden en de agrariërs te informeren waar en hoeveel legsels er op hun akkers lagen.

Het merendeel van de legsels betreft kievieten (87%), dit jaar veel wulpen (12 nesten) en scholeksters (14 nesten). Bijzonder zijn de drie leeuweriknestjes die werden gevonden. Twee keer werd gebruik gemaakt van een drone om nesten op te zoeken, met de warmtebeeldcamera komen de eieren mooi in beeld. Met name bij lang gras en dicht begroeide percelen is het moeilijk nesten te vinden en is de drone een goed hulpmiddel. Ook pasgeboren reekalfjes kunnen de leden van de werkgroep gemakkelijk traceren en beschermen bij maaiwerkzaamheden.

Slechts 0,8 % van de nesten ging verloren
Van de gevonden legsels is 64% uitgekomen. Ongeveer een kwart van de legsels is gepredeerd (20.9% zeker en 4% waarschijnlijk). Door goede samenwerking met de agrariërs is slechts 0,8% van de nesten verloren gegaan door werkzaamheden. Een aantal nesten is verstoord en verlaten bij het bewerken van het land. In het kader van predatieonderzoek hebben we dit jaar wildcamera’s geplaatst bij een aantal nesten. Ina en Geert hebben daar ook aan meegewerkt. 

Wildcamera brengt ‘rovers’ in beeld
Twintig keer kreeg de werkgroep met hulp van de wildcamera de predator in beeld. In het merendeel betrof het een vos die de eieren roofde en opvrat, één keer een bunzing, een wezel en een das. Er was dit jaar weinig verlies door kraaien of roeken, hier zijn geen beelden van. 

Predatiedruk verminderen
De werkgroep is in overleg met de provincie hoe de predatiedruk te verminderen en te beperken. Twee keer is overlegd met de Initiatiefgroep Drostendiep over de herinrichtingsplannen in de Huismaten en de Broeklanden en de te nemen beheermaatregelen ten aanzien van flora en fauna. In het bijzonder is gesproken over hoe het gebied meer aantrekkelijk te maken is voor weidevogels. Al met al kijken de actieve vrijwilligers terug op een succesvol broedseizoen met een mooi eindresultaat. Hopelijk volgend jaar dezelfde aantallen, of 300 legsels zoals een agrariër de werkgroep toewenste.

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel