.

.

 

.

Enquête Woonwensenonderzoek

We willen iedereen bedanken voor het invullen van de woonwensen enquête.

Er zijn in totaal 300 enquêtes ingevuld en hiermee hebben we een beter beeld gekregen van de woonwensen in de dorpen. De bouwsector is voortdurend in beweging. In het afgelopen jaar hebben we veel ontwikkelingen gezien. De voornaamste ontwikkelingen zijn gericht op duurzaamheid en digitalisering.

Naast deze positieve ontwikkelingen had de bouwsector ook te maken met uitdagingen, zoals hoge inflatie, stijgende grondstofprijzen en leveringsproblemen. De bouwsector blijft zich snel ontwikkelen en naar verwachting zal het komende jaar ook weer veel veranderen. We hebben dit ook gezien bij de bouwprojecten in de dorpen, mooie initiatieven die door de tijd worden ingehaald vanwege de hoge inflatie en hoge bouwprijzen. Dit zullen we ook meenemen in ons vervolg.

De resultaten zijn uitgebreid besproken met de Brede Overleggroep Kleine dorpen Drenthe (BOKD) en gemeente Coevorden. Op dit moment wordt er gekeken naar de vervolgstappen. Hiervoor zullen we een avond organiseren met een terugkoppeling van de resultaten en een uitleg over de vervolg mogelijkheden.

Namens Dorpsbelangen Aalden, Benneveld, Meppen, Wezup, Wezuperbrug en Zweeloo, vragen we u om 22 maart bij deze avond aanwezig te zijn. Verder informatie hierover volgt.

Werkgroep wonen Dorpsbelangen Aalden, Benneveld, Meppen, Wezup, Wezuperbrug en Zweeloo.

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel