.

.

 

.

Fusie EHBO-verenigingen Zweeloo, Dalen, Sleen en Oosterhesselen

“Krachtenbundeling om eerste hulp bij ongelukken in de regio overeind te houden.”

EHBO-afdelingen in Zweeloo, Dalen, Sleen en Oosterhesselen gaan de krachten bundelen
De vier verenigingen gaan in januari verder onder de naam EHBO Zuidenveld. “Dankzij de fusie kunnen we de dienstverlening in de regio op peil houden”, zegt Erik Pepping, voorzitter van de EHBO afdeling Zweeloo en nauw bij het fusieproces betrokken. “De afgelopen jaren zagen we in onze eigen afdeling het ledenaantal teruglopen en waren bang dat de EHBO in ons dorp geen bestaansrecht meer zou hebben. Met alle gevolgen van dien voor starters- en herhalingslessen, reanimatiecursussen en scholing van de bedieners van de AED en hulpverlening bij evenementen.” Pepping is blij dat de fusiegesprekken voorspoedig zijn verlopen en dat met de samenvoeging in ieder geval de eerste hulp bij ongelukken in de voormalige gemeenten Dalen, Sleen, Oosterhesselen en Zweeloo overeind kan worden gehouden.

Team van EHBO afdeling Zweeloo
Het team kwam afgelopen zaterdag in actie tijdens de 16e editie van Aalden Rondomme. De enthousiaste groep is blij dat dankzij de fusie de dienstverlening van de EHBO in de voormalige gemeenten Zweeloo, Oosterhesselen, Sleen en Dalen is gewaarborgd.

V.l.n.r. Thie Nijenbanning, Nico Vollebregt, Ria Kool, Sanne Hobers, Sonja Jansen en Erik Pepping. Op de foto ontbreken Willy Jansen en Gerrit Lahuis (Foto: Jansje Brands) 

Nauwe samenwerking
Met EHBO Zuidenveld ontstaat er volgens Erik Pepping een krachtige vereniging met nieuw elan. “Er is niet alleen sprake van schaalvergroting, maar ook van potentiële synergievoordelen. Zo kunnen we onder meer samenwerken bij het inkopen van verbandmiddelen, organiseren van starters- en herhalingslessen, kennis en ervaring delen, ledenwerving en verzorgen van eerste hulp bij evenementen en festivals in de regio. Tijdens de kerstmarkt in Wezup is daartoe al een mooie aanzet gegeven, EHBO’ers uit Sleen en Dalen gaven acte de présence. Enorm waardevol, want voor de buitenwacht lijkt het allemaal zo vanzelfsprekend, die hulp. Maar dat is het zeker niet.”

Gemeente stelt hogere eisen
EHBO is volgens Pepping dan ook niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. “We worden echt overal gevraagd, bij sportverenigingen, op festivals, evenementen en markten. De gemeente Coevorden stelt bovendien ook steeds hogere eisen aan de organisatoren van evenementen wat betreft hulpverlening."

EHBO-cursus volgen
EHBO Zuidenveld noemt het belangrijk dat veel meer mensen een EHBO-cursus gaan volgen om zo goed te kunnen handelen wanneer er iets gebeurt. "Er zal de komende jaren vooral worden ingezet om meer mensen op te leiden, die in geval van nood eerste hulp verlenen en zelfs levensreddend kunnen handelen. Dat is toch de meest ultieme vorm van noaberschap.”

Nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur van het 58 leden tellend EHBO Zuidenveld bestaat uit Ad Bulsink (voorzitter), Nico Vollebregt (secretaris), Jan Eising (penningmeester), Trijntje Venema, Yvonne van Noort en Erik Pepping (bestuursleden).

Bron: Coevorder Courant

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel