.

.

 

.

Hersenstichting bedankt gulle gevers en vrijwilligers/collectanten

In totaal 26 collectanten zijn op pad geweest.

Anke, Petra, Gretha en Dick, Janny, Wouter, Ina, Jelly, Sara en Wietze, Hester, Sonja, Ina M., Yolande, Alie, Mini, Clara, Miny, Han, Rietje, Ellen, Susan, Tienus, Klaas, John, Oebele, Dick of Henk is bij u/jullie aan de deur geweest en u/jullie hebben gul gegeven.

Samen hebben we:

Via collectebussen     €  1.740,09

Via QR                       €     554,00

Via Online                  €     144,50

Totaal opgehaald        €  2.438,59    Een fantastisch resultaat!

Namens de Hersenstichting hartelijk dank voor uw bijdrage en inzet om te collecteren.
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer: NL18 INGB 0000 0008 60 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag.

Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl of via de plaatselijke coördinator Henk Askes, Meppen. (06 244 26 051)

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel