.

.

 

.

VVN afdeling ondersteunt 30 km activiteiten

Veilig Verkeer Nederland afdeling gemeente Coevorden, ondersteunt na

een geslaagde 30 km actie in de wijk De Heege te Coevorden,

nu een 30 km actie van een wijk- dorpsvereniging in Zweeloo.

De afgelopen vier maanden waren 30 km campagneborden geplaatst

in de wijk De Heege. Er werden posters verstrekt en werden brochures

huis aan huis uitgereikt, om de bewoners te wijzen op het rijgedrag in de

30km zone van de wijk.

 

 

Volgens het bestuur van de wijkvereniging is de actie zeker geslaagd en hopen

ze dat zo'n actie in het vervolg niet meer nodig is.

Ook in Zweeloo aan het Klooster maakten de bewoners van de kinderrijke buurt

zich zorgen. In hun ogen werd er toch nog te hard gereden ondanks de 30 km zone.

Daarom heeft een bewonersgroep besloten, een 30 km stikkeractie op te zetten

en daarnaast nog andere activiteiten.

De gemeente heeft aan weerszijden van de straat twee SnelheidsInformatieDisplays

aangeschaft en opgehangen. Deze geven de snelheid van de weggebruiker aan.

De weggebruiker ziet meteen wat zijn snelheid is. De ervaring leert dat de

weggebruiker bereid is zijn/haar snelheid aan te passen. Deze SID's kunnen in de

hele gemeente gebruikt worden.

J.l. zaterdag waren de wethouders Ruud Wilting en Geert Roeles van de

gemeente Coevorden aanwezig om de actie van start te laten gaan.

Onder het toeziend oog van ouders en kinderen, werden op de grijze en groene

container de 30km stickers opgeplakt. Ouders en kinderen gingen later de buurt door

om de stickers aan de bewoners uit te reiken.

Ook kregen ze een brief en een brochure van VVN, van de 30 km actie.

VVN afdeling gemeente Coevorden, heeft de actie verder ondersteund door in de straat

van de 30 km zone,  30 km campagneborden te plaatsen. Ook verzorgde VVN

aan de Kruistraat de 50km actieborden. de foto's zijn te vinden verderop deze website

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel