.

.

 

.

Soms denk ik….. ik wil naar buiten een rondje hardlopen.

Een jaar geleden kwam Ad Merts uit Wezup als nieuwkomer in de raad van de gemeente Coevorden. Maar we hadden nog een Zweeler debutant in het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Ook Epke Wiersma (54) uit Zweeloo maakte op 11 maart 2010 als nieuwkomer voor het CDA zijn entree in de raad. En evenals aan Ad Merts vroegen we ook aan Epke (54) hoe dat eerste jaar hem bevallen is.

Epke Wiersma, hoe is het na 1 jaar raadslidmaatschap

“Het vergaderen is niet echt nieuw voor mij. Vanuit mijn eerdere betrokkenheid bij bestuursfuncties was ik al wel enigszins ingeschoten in het "vergaderen". Vanuit die ervaringen weet je dat een eigen ritme belangrijk is. Dat betekent: op zondagmiddag stukken lezen, maandag fractiebijeenkomst en donderdag de gemeenteraadvergadering. Dit in een ritme van 1 keer per 2 weken. De tussenliggende week wordt benut voor werkbezoeken, informatiebijeenkomsten en andere contacten. Omdat ik ook nog een normale baan heb, is het dus een kwestie van goed plannen. Temeer omdat ik ook nog een fanatiek hardloper ben. De wekelijkse training bij De Sperwers in Emmen zou ik bijvoorbeeld niet graag willen missen. Maar om terug te komen op je vraag: ja, het bevalt me tot dusver goed. Het is interessant om te doen en ik heb er beslist geen spijt van”.

 

Was het wennen

“De raad is verantwoordelijk voor beleidskaders en controleert achteraf het college, c.q. het gevoerde beleid. Aan die rol moet je wennen. Je moet je eigen kaders stellen tussen voortdurend kritisch willen zijn en vertrouwen hebben in deskundigheid van bestuurders en ambtenaren. Na 1 jaar heb ik dat, denk ik, nu wel redelijk onder de knie”.

 

Met welke onderwerpen houd je je voornamelijk bezig

“Het voordeel is dat we met z’n vijven in de fractie zitten. Daardoor kunnen we de onderwerpen onderling goed verdelen. Mijn belangrijkste aandachtsveld is Wonen en Ruimtelijke ontwikkeling (RO). Ook wel logisch, gezien mijn achtergrond. In 2005 heb ik mijn makelaarskantoor verkocht en ben vervolgens als adviseur gaan werken bij de landelijke vereniging van woningcorporaties Aedes. Enige kennis van zaken op het gebied van Wonen en RO heb ik dus wel. Zo is voor mij het Centrumplan Coevorden een belangrijk item.

In goede tijden zijn met projectontwikkelaars prachtige intentieafspraken gemaakt t.a.v. inrichting en ontwikkeling van het Coevorder centrum. Die goede tijden zijn voor de gemeente helaas voorbij en zullen we pas op de plaats moeten maken. Dus nu niet meer sowieso investeren, maar eerst goed de risico’s in kaart brengen. Hetzelfde geldt voor onze industrieterreinen. Hoeveel ha industrieterrein hebben we en wat is reëel, gezien de huidige economische ontwikkelingen”.

 

En Zweeloo

“Natuurlijk probeer je de Zweeler signalen op te vangen en daar iets mee te doen. Zo hebben we recent vragen gesteld over de voortgang (lees: geen voortgang) van het plan Seubers. Verder krijg je via dorpsgenoten en plaatselijke besturen een redelijk beeld van wat er hier speelt. En dat is heel divers: De Spil, de dorpsvisie, de sportvisie, de verkeersacties, de ontwikkeling van de Aelderstraat en de woningbouwmogelijkheden. Tegelijkertijd moet je waken voor hooggespannen verwachtingen. Je kunt niet zo maar even alles regelen”

 

Ambities

“Laten we deze 1e raadsperiode eerst maar eens afmaken. Daarna zien we wel weer verder. Of ik ooit wethouder zou willen zijn? Zeg nooit nooit. Ik wijs die optie niet op voorhand af”

 

Dus geen spijt

“Soms als we met mooi weer zitten te vergaderen, dan denk ik..ik wil naar buiten een rondje hardlopen of een week weg met de caravan, maar goed alles op zijn tijd”!

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel