.

.

 

.

Jeugdsoos De Boei nog steeds op slot

Stichting Welzijn 2000 zoekt naar een oplossing

De deuren van jeugdsoos De Boei zitten al sinds september op slot. De jeugd uit de voormalige gemeente Zweeloo kan sindsdien niet meer terecht in het jeugdhonk aan het Eswegje in Zweeloo. Opnieuw vormde overlast in en rond De Boei de aanleiding. Voor stichting Welzijn 2000 restte geen andere mogelijkheid om de deuren van de voorziening voorlopig te sluiten. Achter de schermen wordt inmiddels hard gewerkt aan een oplossing.

Het is niet de eerste keer dat jeugdsoos De Boei met problemen te kampen heeft. Ook in 2008 werd de lokaliteit wegens overlast voor langere tijd gesloten. Eind 2009 maakte De Boei mede dankzij participatie van een actief bestuur een herstart. Tot grote opluchting van de Zweeler jeugd gingen de deuren toen weer open, maar begin september ging het opnieuw mis.

De sluiting heeft als gevolg dat er voor de jeugd in de leeftijdscategorie van 16 tot en met 23 jaar op dit moment geen eigen trefpunt meer is. Voor Kim Slomp, werkzaam als jongerenwerkster bij stichting Welzijn 2000, aanleiding om opnieuw naar openingen te zoeken. Slomp noemt het van groot belang dat de jeugd in de omgeving van Zweeloo een plek moet hebben om gezellig bij elkaar te zitten in plaats van op straat te hangen. 'Uit reacties van jongeren en ouders merk ik dat er een duidelijke behoefte is aan een eigen onderkomen. De jeugdsoos zorgt ervoor dat de jongeren een plek hebben waar ze regelmatig terecht kunnen voor een stukje gezelligheid, muziek en ontspanning met leeftijdsgenoten.'

 

Het feit dat de jeugdsoos in september vanwege overlast de deuren moest sluiten, kwalificeert Kim Slomp als onvermijdelijk. 'Er waren klachten van buurtbewoners en binnen de soos hadden zich opnieuw een aantal vervelende akkevietjes voorgedaan. Er restte toen niets anders om de poorten te sluiten. Puur zonde dat het allemaal zover heeft moeten komen. De jeugdsoos voorziet namelijk in een duidelijke behoefte en om die reden werken we hard aan een oplossing.' In de kern zullen de huisregels nog verder moeten worden aangescherpt. 'Er zal strenger en duidelijker opgetreden moeten worden tegen bezoekers die zich niet aan de regels van de jeugdsoos houden. Met de tolerantie houdt het eens op.' De jeugd is volgens Kim Slomp deels zelf verantwoordelijk voor een goede organisatie. 'En vanuit stichting Welzijn 2000 is er elk weekend een jongerenwerker bereikbaar tijdens de openingsuren van de jeugdsozen. Jongeren kunnen wanneer het nodig is, een beroep doen op de dienstdoende jongerenwerker. Daarnaast is er tussen het bestuur van de jeugdsoos en de jongerenwerker veelvuldig contact.'

 

Voor een adequate aanpak zal de jeugd elkaar moeten aanspreken en corrigeren op het gedrag. Daar gaat het volgens Kim Slomp vaak mis. 'Het aanspreken van je leeftijdgenoten vinden jongeren nog vaak een brug te ver, begrijpelijk, maar ook hierin kunnen we een bijdrage leveren.' De jongerenwerkster van Welzijn 2000 typeert De Boei als een ideaal trefpunt voor de jeugd van Zweeloo en omstreken. 'Het plezier moet weer terug zonder escapades. De Boei heeft alles in zich om een gezellige ontmoetingsplaats te zijn, maar de jeugd is nu aan zet om daar invulling aan te geven.' De Zweeler jeugdsoos werd zeven jaar geleden dankzij een bijdrage van stichting De Spil fors gemoderniseerd. De Boei was in het weekend op vrijdag- en zaterdagavond geopend. 'Er kon naar muziek worden geluisterd, naar een dvd’tje worden gekeken en aan de bar werden frisdrank en licht-alcoholische dranken verkocht. Er werd getracht een ontspannend sfeertje te creëren. Ik hoop dat we erin slagen om de zaak snel weer op de rails te krijgen.' Bron : Coevorden HuisAanHuis

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel