.

.

 

.

Toekenningen dorpsbudget Aalden 2021/2022

Zoals al eerder gemeld is € 5.000 gereserveerd voor de hangende en staande bloembakken en het onderhoud van de AED’s. Alle aanvragen hebben we geheel of grotendeels kunnen honoreren.

Stemmen was niet nodig. We hebben ons ook niet hoeven houden aan het maximale bedrag van € 6.000 voor voorzieningen en activiteiten buiten Aalden. Uit de reserve past Dorpsbelangen Aalden € 358 bij.

Aanvrager

Bestemming

Toegekend Bedrag

Zwembad

Omheining glijbaan

€ 2.000

Sweelpop

Festival

€ 2.500

Recycle Sint

Ruilmarkt speelgoed

€    200

Schrijverscollectief


Schrijven en drukken van boek t.g.v. cultureel weekend in september

€ 2.000


Groenploeg Alterbarg

Mesbeluchter voor de velden

€ 2.350

LOL

Bijdrage Sinterklaasviering

€    250

Jongerensoos

Vitrine koelers voor drank

€ 2.058

Reservering opknappen Korenhofplein

Korenhofplein

€ 4.000

 

Oes Eig'n Kraantien d.d. 8 februari 2022

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel