.

.

 

.

Workshop over Korenhofplein en Aelderstraat

Naar aanleiding van de leefbaarheidsenquête en van geluiden van aan- en omwonenden organiseert Dorpsbelangen Aalden samen met Wilfried Reuvers en Lex van Keulen een informatie- en inspraakavond.

Aelderstraat
De huidige inrichting van de Aelderstraat (en het Korenhofplein) is indertijd via een minder bevredigend proces verlopen. Wat is ontstaan is een snelle brede asfaltbaan dwars door Aalden met enkele zeer vervelende en niet werkende verkeersremmers. Bovendien is de verkeersintensiteit toegenomen. Welke maatregelen zijn volgens u nodig en mogelijk? (zie ook hieronder)

Korenhofplein
Het huidige Korenhofplein is een grote massa stenen, onpraktisch ingericht en ook nog eens de grootste tijd van het jaar slecht onderhouden en begroeid met onkruid. Het meeste onderhoud gebeurt nu door een zeer fanatieke vrijwilliger. Bovendien zien de bankjes er niet uit. Voor de zomer kan een opfleuractie plaatsvinden via het dorpsbudget. Voor de langere termijn willen we het grondiger aanpakken.


Aandachtspunten Korenhofplein

- Een groener en fleuriger Korenhofplein met veel minder straatstenen
- Betere en meer parkeerplaatsen
- Een leuker ontmoetingsplein voor mens en dier
- Daan op een goede plek + nog plek voor een 2e of 3e kraam
- Praktische en logische routing verkeer
- Korenhof en plein moeten één zijn
- Routing fietspad moet logischer...
- Iets markants zou mooi zijn
- Laadpalen

Aandachtspunten Aelderstraat
- Veiliger oversteek, randen, parkeren
- Minder verlichting langs fietspad (aanwonenden hebben lichthinder)
- Fraaiere aankleding
- Mekkes terrein/kruising Gelpenberg aankleden
- Laadpalen
- Winkel-horeca zone aantrekkelijker maken
- Welke verkeersmaatregelen zijn nodig?

Graag zien we u op donderdag 7 april a.s. 19.00 uur in de Korenhof om mee te denken en praten over deze onderwerpen.

Namens Dorpsbelangen Aalden, Lex van Keulen (Korenhof) en Wilfried Reuvers

Hans Terbach

Oes Eig'n Kraantien d.d. 29 maart 2022

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel