.

.

 

.

Uitnodiging bijwonen algemene ledenvergadering

... van Dorpsbelangen Aalden op maandag 16 mei 2022, aanvang 20.00 uur in de Aelder Meent.

1. Opening en mededelingen

2. Jaarverslag 2021

Covid-19 heeft heel veel activiteiten onmogelijk gemaakt. Toch is het bestuur regelmatig bijeen geweest. Aandachtspunten waren: uitvoering van het   dorpsbudget, veel contacten met de gemeente( met name over een  fietspad langs de Gelpenberg en over de schoolomgeving), goede contacten met het AZC, het houden van een leefbaarheidsenquête ter voorbereiding van de nota “Aalden! En verder”, het communiceren via Facebook( inmiddels 515 volgers), het maken van een document met betrekking tot de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Verder hebben we afscheid moeten nemen van Jan Kuipers en John Nicolaas als bestuursleden.

3. Jaarrekening 2021. Wordt ter plaatse toegelicht. Wel kan alvast gemeld worden dat we een financieel gezonde  vereniging zijn.

4. Verslag kascommissie

5. Begroting 2022

6. Benoeming nieuw lid kascommissie

7. Bestuur:

Volgens de statuten dient het bestuur uit minimaal 5 leden te bestaan. Echter, er zijn er nog maar 3, waarvan 1 lid heeft aangegeven per 1  januari as. te stoppen i.v.m. andere, drukke werkzaamheden. Herhaalde oproepen om het bestuur te komen versterken  hebben geen succes gehad. Zijn er 1 januari geen nieuwe bestuursleden bij – vooral ook 50-minners- , dan overweegt het bestuur van 2 leden een voorstel te doen, de vereniging te ontbinden conform artikel 17 van de statuten. De consequenties: geen dorpsbudget, geen activiteiten in de Aelder Meent, geen paaseieren zoeken, geen onderhoud van de speeltuin en AED’s, geen aanspreekpunt voor de gemeente.

8. Rondvraag

Namens het bestuur van Dorpsbelangen Aalden, Hans Terbach, voorzitter

Oes Eigen Kraantien d.d. 3 mei 2022

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel