.

.

 

.

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Aalden

Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Aalden.

Datum: maandag 20 februari, aanvang: 20.00 uur in De Aelder Meent.

  1. Opening en mededelingen 
  1. Notulen jaarvergadering 16 mei 2022 
  1. Jaarverslag 2022

In het begin van 2022 maakte Covid-19 de activiteiten nog onmogelijk. Het bestuur vergaderde echter wel. Gelukkig konden vanaf Pasen weer activiteiten plaatsvinden.
Highlights waren het paaseieren zoeken, het opwarmen tijdens Sint Maarten, het uitvoeren van het dorpsbudget en natuurlijk de boekenmarkt.
Verder waren er contacten met de gemeente (stand van zaken fietspad Gelpenberg en wonen) en het AZC. Het aantal volgers via Facebook groeide tot 531.

  1. Jaarrekening 2022. Wordt tijdens de vergadering toegelicht. Wel kan al gemeld worden dat Dorpsbelangen Aalden een financieel gezonde vereniging is. 
  1. Verslag kascommissie 
  1. Begroting 2023 
  1. Benoeming nieuw lid kascommissie 
  1. Bestuur: Gelukkig kan dankzij een gezamenlijke inspanning een voltallig nieuw bestuur worden gepresenteerd:

       Voorzitter:             Gertjan Reinders
       Vice-voorzitter:    Janny Bijlsma
       Secretaris:            Manda van der Tuuk
       Penningmeester:  Angela Berkhof
       Lid:                        Nicandra Iwema
       Lid:                        Richard Zwaagstra

  1. Toekomstvisie en activiteiten 2023 
  1. Rondvraag

Hopelijk mogen we veel Aaldenaren verwelkomen op de jaarvergadering.

Met vriendelijke  groeten, Mini van der Kooi, Monique Jonkman-Koolen en Hans Terbach

Oes Eg'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel