.

.

 

.

“Leefbaarheid en saamhorigheid maken we in Meppen samen”

Voorzitter Bert Bruinsma heeft donderdagavond na zeventien jaar afscheid genomen van belangenvereniging De Lange Möpper.

Gedurende deze periode heeft de 73-jarige Meppenaar zich uitermate verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap. “Ik heb steeds de kennis en kracht van onze inwoners zoveel mogelijk willen benutten. De Lange Möpper is voor mij altijd een spreekbuis voor de dorpsbewoners geweest. We willen iedereen bij het wel en wee van het dorp betrekken, want de leefbaarheid en saamhorigheid maken we in Meppen samen.”

Koninklijke onderscheiding in 2008
Bert Bruinsma ontving voor al zijn verdiensten voor de samenleving reeds in 2008 een Koninklijke Onderscheiding, maar ook in de afgelopen vijftien jaar bleef hij uiterst actief voor ‘zijn’ dorp en het verenigingsleven.

Bert Bruinsma nam donderdagavond tijdens de jaarvergadering van De Lange Möpper na een periode van liefst zeventien jaar afscheid als voorzitter. 

Reconstructie Mepperstraat één van de hoogtepunten
In de bestuursperiode van Bert passeerden heel wat onderwerpen de revue: dorpsinitiatieven ter verbetering van de leefbaarheid, nabuurschap, verkeersveiligheid in het dorp, reconstructie Mepperstraat, brink De Tiphof in een nieuw jasje gestoken, het verlichtingsplan en overlegrondes met gemeente Coevorden en dorpsbelangen uit de Zweeler dorpen. De reconstructie van de Mepperstraat noemt de scheidend voorzitter een van de hoogtepunten. “Ik ben ontzettend blij dat deze langgekoesterde wens in mijn bestuursperiode alsnog in vervulling is gegaan.” Op termijn hoopt hij ook op een nieuwe klinkerbestrating van de Dennekampen.

Meppen en duiven diep in het hart
Bert deed naast het voorzitterschap van De Lange Möpper nog veel meer. Gedurende twaalf jaar was hij als bestuurslid en voorzitter verbonden aan de Zweelermarkt. Tevens meer dan twintig jaar ingezet voor de buurtvereniging Twientiesveen in Meppen. Verder gedurende veertien jaar wedstrijdleider van de overkoepelende vereniging voor zestien biljartverenigingen en vanaf 1994 bestuurslid van het plaatselijke comité Zuidenveld. Bert heeft niet alleen Meppen in zijn hart gesloten, maar ook duiven zitten diep in zijn hart. Al decennia lang is hij verknocht aan de duivensport en dat zal ook zo blijven.

Bert Bruinsma draagt de voorzittershamer over aan Fred de Lange.

Fred de Lange nieuwe voorzitter en Gerwin Tiems neemt zitting in bestuur
Gerwin Tiems is donderdagavond tijdens de jaarvergadering in De Mepperdennen toegetreden tot het bestuur van De Lange Möpper, waar ook Fred de Lange (voorzitter), Wijnanda Hulsegge, Els Groen (penningmeester) en Arina Evenhuis (secretaris) deel van uitmaken.

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel