.

.

 

.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Aalden

Datum: 15-04-2024. Aanvang: 19:30 in De Drieklank.

 
Agenda:

  1. Opening en mededelingen.
  2. Notulen ALV 2023.
  3. Bestuur.
  4. Jaarverslag 2023.
  5. Jaarrekeningen. Jans Pronk licht toe.
  6. Verslag Kascommissie.
  7. Begroting 2024. Jans Pronk licht toe.
  8. Benoeming nieuw lid kascommissie.
  9. Rondvraag en w.v.t.t.k.

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel