.

.

 

.

De Dorpsbelangen - 5 dorpen

De zomer is bijna voorbij, maar topteam Mepperdennen gaat door!

Judith en Lars: “De zomerafsluiting is voor ons de start van een nieuwe toekomst, een toekomst zonder eetcafé, maar met veel meer mogelijkheden, het hele jaar door!"

Oproepen dorpsbelangen Aalden

Voor Boekenmarkt, Expositie, Dorpsbelangen, Speeltuin.

Uitnodiging bijwonen algemene ledenvergadering

... van Dorpsbelangen Aalden op maandag 16 mei 2022, aanvang 20.00 uur in de Aelder Meent.

Ideeën vliegen in het rond ...

... bij informatiebijeenkomst over het Korenhofplein en de Aelderstraat.

Workshop over Korenhofplein en Aelderstraat

Naar aanleiding van de leefbaarheidsenquête en van geluiden van aan- en omwonenden organiseert Dorpsbelangen Aalden samen met Wilfried Reuvers en Lex van Keulen een informatie- en inspraakavond.

Toekenningen dorpsbudget Aalden 2021/2022

Zoals al eerder gemeld is € 5.000 gereserveerd voor de hangende en staande bloembakken en het onderhoud van de AED’s. Alle aanvragen hebben we geheel of grotendeels kunnen honoreren.

Dorpsbelangen Aalden: Twee extra bestuursleden zijn echt noodzakelijk

"(DORPSBELANGEN) AALDEN! EN VERDER? Actualisering van de omgevingsvisie voor het dorp Aalden"

Indienen aanvraag dorpsbudget Aalden 2021/2022

Wederom heeft Dorpsbelangen Aalden(DBA) van de Gemeente een budget van € 20.000 ontvangen ter verdere verbetering van de leefbaarheid in het dorp.

Kerstversiering Aelderstraat deels vernield

"Wat jammer toch…te triest voor woorden". Van Dorpsbelangen Aalden heb ik in 2021 een budget ontvangen van 750 euro voor het aanbrengen van kerstversiering langs de Aelderstraat.

Boosheid na vandalisme in speeltuin Brinkmaten

De verontwaardiging is groot bij Dorpsbelangen Aalden en vrijwilligers nadat vandalen zich in de speeltuin nabij de Brinkmaten hebben misdragen.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel