.

.

 

.

De Dorpsbelangen - 5 dorpen

Uitnodiging van de Vereniging Dorpsbelangen Aalden

...voor het bijwonen van een informatieavond over “Wonen en nieuwe woonruimte” in Aalden. Locatie: Aelder Meent; maandag 25 november - 20.00 uur. DBA heeft het initiatief genomen om een avond te organiseren over wonen in Aalden.

Stem mee over besteding dorpsbudget Aalden

Dorpsbelangen Aalden heeft van de gemeente Coevorden wederom een dorpsbudget van € 20.000 ontvangen. Bewoners konden aanvragen voor de besteding van dit budget indienen. Dat is door 12 individuele bewoners en bewonersgroepen gedaan. Het totale aangevraagde bedrag is veel meer dan het beschikbare. Toch willen we het liefst zoveel mogelijk aanvragen geheel of ten dele honoreren.

Blijft Dorpsbelangen Aalden bestaan?

Te weinig bestuursleden
Per 1 oktober a.s. kent het bestuur van Dorpsbelangen Aalden nog maar 3 leden. Statutair niet toegestaan, maar vooral: onwerkbaar. Zeker als het penningmeesterschap niet is vervuld.

Dorpsbelangen Aalden introduceert AaldenApp!

In Aalden en omliggende dorpen wordt door vrijwilligers veel georganiseerd en is een groot aantal verenigingen, stichtingen, ondernemers en andere organisaties en instellingen actief. In de plaatselijke Oes Eig’n Kraantien is hierover wekelijks van alles te lezen, maar een digitaal overzicht  ontbreekt. Dat wil zeggen…. tot nu toe, want Dorpsbelangen Aalden heeft met steun van VTRB Toerisme en Recreatie de AaldenApp ontwikkeld. Een app voor smartphones en tablets, die allerlei informatie overzichtelijk bij elkaar brengt over de dorpen Aalden, Benneveld, Meppen, Wezup, Wezuperbrug en Zweeloo.

Extra invalidenparkeerplaats bij Korenhof gerealiseerd!

Om ouderen te betrekken wat Dorpsbelangen Aalden doet en om te weten wat er speelt bij de ouderen heeft Dorpsbelangen Aalden vorig jaar en ook dit jaar een stamppotten proat georganiseerd. Vorig jaar kwam tijdens deze stamppotten proat sterk naar voren dat de wens naar een extra invalidenparkeerplaats bij de ingang van de Korenhof groot was.

Dorpsbelangen Aalden nodigt 65-plussers uit voor een stamppotten praot

Na een groot succes vorig jaar wil het bestuur van Dorpsbelangen Aalden graag tijdens het nuttigen van een heerlijke stamppot weer met u in gesprek. Daarnaast willen wij graag de resultaten met u delen naar aanleiding van de  stampotten proat van vorig jaar.

Dorpsbelangen Meppen presenteert dorpsvisie 2017-2027

Als over 10 jaar Meppen nog hetzelfde dorp is als nu, dan ben ik tevreden!” Herbestrating Dennekampen en herinrichting Mepperstraat op lange baan. Het college van B en W van Coevorden is deze maanden weer druk bezig met haar jaarlijkse wijk- en dorpenronde. In dit kader mocht Dorpsbelangen Meppen vorige week wethouder Joop Brink (PvdA), gebiedscoördinator John de Vegt en wijkagent Hans Bonhof begroeten. Moeilijk hadden de heren het niet, wat niet in de laatste plaats te danken was aan een rustig luisterend  en discussiërend publiek (ruim 30 belangstellenden).

Bibliotheek keert terug in Aeldermeent

Het is definitief zeker dat de bibliotheek terugkeert in de Aeldemeent. De gemeenteraad van Coevorden is afgelopen week akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van € 100.000,- voor het realiseren en instandhouden van bibliotheken in vier dorpen, waaronder die in Aalden.

Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Aalden in teken van KCOC en bibliotheek

Afgelopen week vond in o.b.s. De Anwende de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen Aalden plaats. Het bestuur deed verslag van haar activiteiten in het afgelopen jaar. Veel tijd en energie is gestoken in het terugkrijgen van een bibliotheekvoorziening, het oprichten van een Kennis, Cultuur en Onderwijs Centrum (KCOC), het project gemeenschappelijk gereedschap/opslagmaterialen en het onderzoek naar wensen en behoefte van de jeugd van 12 tot 18 jaar.

Fietstocht Dorpsbelangen Aalden verdient veel meer belangstelling

De organisatie was echt top, de weersomstandigheden waren dik in orde en de fietsroute langs de mooiste plekjes van de voormalige gemeente Zweeloo was werkelijk perfect. Kortom: alle ingrediënten voor een mooie fietstocht waren vorige week zondag aanwezig.

Bijzonder jammer dat slechts tien fietsers zich bij de molen van Aalden inschreven om aan deze fraaie tocht deel te nemen. De organisatie had menig uurtje geïnvesteerd in het uitzetten van een gevarieerde route. Hun arbeid werd echt tekort gedaan en de thuisblijvers hebben veel gemist!

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel