.

.

 

.

De Dorpsbelangen - 5 dorpen

Blijft Dorpsbelangen Aalden bestaan?

Te weinig bestuursleden
Per 1 oktober a.s. kent het bestuur van Dorpsbelangen Aalden nog maar 3 leden. Statutair niet toegestaan, maar vooral: onwerkbaar. Zeker als het penningmeesterschap niet is vervuld.

Dorpsbelangen Aalden introduceert AaldenApp!

In Aalden en omliggende dorpen wordt door vrijwilligers veel georganiseerd en is een groot aantal verenigingen, stichtingen, ondernemers en andere organisaties en instellingen actief.

Extra invalidenparkeerplaats bij Korenhof gerealiseerd!

Om ouderen te betrekken wat Dorpsbelangen Aalden doet en om te weten wat er speelt bij de ouderen heeft Dorpsbelangen Aalden vorig jaar en ook dit jaar een stamppotten proat georganiseerd.

Dorpsbelangen Aalden nodigt 65-plussers uit voor een stamppotten praot

Na een groot succes vorig jaar wil het bestuur van Dorpsbelangen Aalden graag tijdens het nuttigen van een heerlijke stamppot weer met u in gesprek.

Dorpsbelangen Meppen presenteert dorpsvisie 2017-2027

Als over 10 jaar Meppen nog hetzelfde dorp is als nu, dan ben ik tevreden!” Herbestrating Dennekampen en herinrichting Mepperstraat op lange baan. Het college van B en W van Coevorden is deze maanden weer druk bezig met haar jaarlijkse wijk- en dorpenronde. In dit kader mocht Dorpsbelangen Meppen vorige week wethouder Joop Brink (PvdA), gebiedscoördinator John de Vegt en wijkagent Hans Bonhof begroeten. Moeilijk hadden de heren het niet, wat niet in de laatste plaats te danken was aan een rustig luisterend  en discussiërend publiek (ruim 30 belangstellenden).

Bibliotheek keert terug in Aeldermeent

Het is definitief zeker dat de bibliotheek terugkeert in de Aeldemeent. De gemeenteraad van Coevorden is afgelopen week akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van € 100.000,- voor het realiseren en instandhouden van bibliotheken in vier dorpen, waaronder die in Aalden.

Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Aalden in teken van KCOC en bibliotheek

Afgelopen week vond in o.b.s. De Anwende de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen Aalden plaats. Het bestuur deed verslag van haar activiteiten in het afgelopen jaar. Veel tijd en energie is gestoken in het terugkrijgen van een bibliotheekvoorziening, het oprichten van een Kennis, Cultuur en Onderwijs Centrum (KCOC), het project gemeenschappelijk gereedschap/opslagmaterialen en het onderzoek naar wensen en behoefte van de jeugd van 12 tot 18 jaar.

Fietstocht Dorpsbelangen Aalden verdient veel meer belangstelling

De organisatie was echt top, de weersomstandigheden waren dik in orde en de fietsroute langs de mooiste plekjes van de voormalige gemeente Zweeloo was werkelijk perfect. Kortom: alle ingrediënten voor een mooie fietstocht waren vorige week zondag aanwezig.

Bijzonder jammer dat slechts tien fietsers zich bij de molen van Aalden inschreven om aan deze fraaie tocht deel te nemen. De organisatie had menig uurtje geïnvesteerd in het uitzetten van een gevarieerde route. Hun arbeid werd echt tekort gedaan en de thuisblijvers hebben veel gemist!

Herinrichting Mepperstraat van de baan

De herinrichting van de Mepperstraat is uitgesteld voor onbepaalde tijd. Dat was ruim een maand geleden de mededeling van wethouder Geert Roeles van de gemeente Coevorden aan Dorpsbelangen Meppen. Begrotingstekorten en de noodzaak tot bezuinigingen, lees geldgebrek, nopen de gemeente tot het heroverwegen en prioriteren van voorgenomen investeringen. En de Mepperstraat heeft voor ons op dit moment geen prioriteit, de weg ligt er nog vrij goed bij, zo luidde in het kort de toelichting van de wethouder.

Volop steun voor Dorpsbelangen Aalden

Tientallen positieve reacties en een duidelijke steun in de rug. Dat is het resultaat van de Open Brief die Dorpsbelangen Aalden eind december in Oes Eig'n Kraantien plaatste. In de brief vroeg het bestuur zich openlijk af of de vereniging nog toekomstperspectief heeft. Mocht de belangengroepering nog twijfelen of het daadwerkelijk bestaansrecht heeft, dan is die twijfel dankzij de vele adhesiebetuigingen voorgoed weggenomen. Uit de reacties blijkt namelijk dat de bevolking het bestuur van Dorpsbelangen Aalden nadrukkelijk steunt en zelfs wil participeren in de vereniging.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel