.

.

 

.

Inwoners kunnen vanaf 1 februari energietoeslag 2023 aanvragen

Inwoners met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum die bekend zijn bij de gemeente Coevorden, ontvangen vóór 1 maart 2023 automatisch 1.300 euro energietoeslag op hun rekening.

Inwoners met een laag inkomen waarvan de gegevens niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen de energietoeslag 2023 vanaf 1 februari aanvragen via coevorden.nl/energietoeslag.
De Rijksoverheid heeft besloten dat huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum in 2023 opnieuw een energietoeslag van €1300 krijgen als tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen. Inwoners met een minimuminkomen die bekend zijn bij de gemeente ontvangen de energietoeslag automatisch. Dit zijn inwoners die algemene bijstand, IOAW of bijzondere
bijstand ontvangen van de gemeente en geen kostendelers zijn. Ook gaat het om inwoners die gebruikmaken van de gemeentelijke minimaregelingen of aanvulling ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op hun AOW.

Termijnen
Inwoners met een laag inkomen waarvan de gegevens niet bekend zijn bij de gemeente, kunnen de energietoeslag 2023 vanaf 1 februari aanvragen via emmen.nl/energietoeslag. Het gaat om inwoners die in januari, februari of maart 2023 een inkomen hebben tot maximaal 120% van het sociaal minimum. Als inwoners de energietoeslag vóór 1 mei aanvragen en de toeslag wordt toegekend, krijgen zij het bedrag van 1.300 euro vóór 1 juli op hun rekening. Als inwoners later aanvragen (uiterlijke termijn is 1 juli) dan ontvangen zij na toekenning het bedrag uiterlijk 1 september op hun rekening.

Energietoeslag 2022
In 2022 is er ook energietoeslag beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Er zijn inwoners met een laag inkomen die deze energietoeslag voor 2022 nog niet hebben aangevraagd. Zij kunnen de toeslag nog tot 1 april 2023 aanvragen via coevorden.nl/energietoeslag.

Hulp bij aanvragen
Lukt het aanvragen van de energietoeslag niet via de website? U kunt hulp krijgen bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de Bibliotheek in Coevorden of bij de Invulhulp bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden in Coevorden. Het IDO is geopend op woensdag van 13.00 tot 14.00 uur en op donderdag van 18.30 tot 19.30 uur. De invulhulp is er elke donderdag van 13:30 tot 16.00 uur tijdens het inloopspreekuur bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden aan de van Eijbergenstraat 5. Het is ook mogelijk om bij de balie van het gemeentehuis een aanvraagformulier op papier op te halen.

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel