.

.

 

.

Subsidie beschikbaar om gezondheid te bevorderen

De gemeente Coevorden heeft in 2023 bijna 195.000 euro beschikbaar voor activiteiten die de gezondheid of een gezondere leefstijl of de bewustwording hierover bevorderen.

Het gaat om de subsidieregeling ‘Initiatieven Gezond in Coevorden’.
Wie een initiatief heeft dat hierbij aansluit, kan subsidie aanvragen. Op de website van de gemeente zijn de voorwaarden te vinden waaraan moet worden voldaan om een bijdrage te ontvangen. Wethouder Joop Slomp doet een oproep aan de inwoners om de subsidiemogelijkheid te benutten. “Mede dankzij deze subsidie zijn er in de afgelopen jaren mooie activiteiten opgezet. Prachtig om te zien hoe initiatiefrijk en actief onze inwoners zijn. Hoe mooi zou het zijn als dit in 2023 verder kan worden uitgebreid.”

Inwoners stimuleren
Het doel van de subsidieregeling is niet alleen om inwoners te stimuleren initiatieven rondom gezondheid en gezondere leefstijl op te zetten, maar het voor hen ook makkelijker te maken om plannen ten uitvoer te brengen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het ontwikkelen van een nieuw sport- en beweegaanbod en het aanbieden van workshops en clinics. Maar denk ook aan workshops over gezonde voeding of een gezonde leefstijl in een wijk, op een school of bij een bedrijf of organisatie. Of het uitbreiden van activiteiten binnen Meer Bewegen voor Ouderen. De subsidieregeling kan helpen om activiteiten op te starten. De bedoeling is wel dat het initiatief ook doorgaat in de toekomst, als er geen subsidie meer beschikbaar is vanuit deze regeling. 

Preventie
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt jaarlijks geld beschikbaar aan gemeenten voor het stimuleren van gezondheid en sport en bewegen. Voor Coevorden gaat het om een bedrag van 194.519 euro.
De gemeente ziet het grote belang van sport en bewegen en zet daarom al jaren in op preventie en gezonde leefstijl en bewegen. Dat blijkt onder meer uit het beleid ‘Samen voor een gezonder Coevorden’ en het Sport en preventieakkoord ‘Gezond Coevorden’, waaruit de subsidieregeling ‘Initiatieven Gezond in Coevorden’ voortkomt. De ambities en doelen die de gemeente op dit gebied heeft sluiten ook aan bij lopende programma’s, zoals Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG), Kansrijk Opgroeien, Positieve Gezondheid en het in ontwikkeling zijnde Preventiemenu Gezond Coevorden.

Verbinding
Om de samenhang te bevorderen is als voorwaarde gesteld dat de aanvrager van de subsidie partner moet zijn van het Sport- en preventieakkoord ‘Gezond Coevorden’. Dit betekent dat de aanvrager/initiatiefnemer één of meer ambities uit het akkoord ondersteunt en met activiteiten een bijdrage wil leveren aan één of meer thema’s. Het uiteindelijke doel is om met de verschillende programma’s een bijdrage te leveren aan een blijvend effect op de gezondheid van de inwoners van de gemeente Coevorden. Meer informatie is te vinden op:
www.coevorden.nl/samenleven/sport-en-preventieakkoord.

Subsidie aanvragen
De subsidie is aan te vragen door rechtspersonen of andere organisaties die zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en die de activiteiten uitvoeren in de gemeente Coevorden.
Het aanvragen van subsidie kan via www.coevorden.nl/subsidieregeling-gezond-in-coevorden. Voor een inwonersinitiatief kan ook Stichting Inwoners aan zet optreden als rechtspersoon. Meer informatie daarover is te vinden op www.stichtinginwonersaanzet.nl.

Meer informatie
Voor de beleidskaders en de belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van subsidie en voor het aanvraagformulier kan contact worden opgenomen met Anneke Welink, team Economie & Leefbaarheid via tel. 14 0524 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met de buurtsportcoach via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel