.

.

 

.

Dorpsbelangen Sweel pleit voor fietspad langs Schapendijk

De aanleg van een eenvoudig (schelpen-)fietspad langs het oostelijk deel van de Schapendijk tot de Broekstukkenweg.

Dit dringend verzoek deed het bestuur van Dorpsbelangen Sweel (DBS) vorige week maandag tijdens de wijk- en dorpenronde aan het college van B & W. Het betreft een ruim 600 meter tellend tracé ter hoogte van het viaduct in Zweeloo. De doorgaande weg naar Schoonoord wordt, ondanks de 60 kilometerzone, volgens DBS als gevaarlijk ervaren. Dat geldt met name voor schoolgaande kinderen naar Aalden of elders. Ook voor toeristen zou een afgescheiden pad een veiliger verbinding geven.

Dankzij de aanleg van het fietspad krijgen bewoners van de Broekstukkenweg en camping ‘t Looveld verkeerstechnisch een betere aansluiting met de bebouwde kom. Alex Klingenberg heeft de bestaande situatie en het gewenste tracé tijdens de bijeenkomst met B & W helder in een powerpoint-presentatie in beeld gebracht.

De noodzaak werd door het college wel onderschreven, maar de complexe uitvoering, ook in verband met eigendomsrechten,  en de precedentwerking, zijn argumenten die nader overwogen worden. Het plan kan bovendien een plaats krijgen in het binnenkort te verschijnen fietsplan.

Het college heeft afgelopen week toegezegd te kijken naar de haalbaarheid van het idee. Uiterlijk vóór 1 november a.s. komt een eerste uitgewerkte reactie.

Bijschrift foto: Het bestuur van Dorpsbelangen Sweel (DBS) pleit voor de aanleg van een eenvoudig (schelpen) fietspad langs het oostelijk deel van de Schapendijk tot de Broekstukkenweg. (Foto: Alex Klingenberg)

Oes Eig'n Kraantien d.d. 24 juli 2018

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel