.

.

 

.

Indienen aanvraag Dorpsbudget Zweeloo 2022/2023

Zoals u misschien al heeft gelezen of gehoord, heeft Dorpsbelangen Sweel van de gemeente Coevorden een Dorpsbudget van € 8.180 ontvangen om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren.

Dorpsbelangen nodigt inwoners uit om een aanvraag in te dienen voor een bijdrage uit het fonds. 

Verplichtingen: 

 1. Het bedrag moet besteed worden voor 15 december 2023. 
 2. Alle inwoners uit het dorp Zweeloo van 12 jaar en ouder kunnen ideeën aandragen en kunnen meebeslissen over de besteding. 
 3. Over gerealiseerde ideeën dienen de aanvragers verantwoording af te leggen. 
 4. Deze verantwoording moet Dorpsbelangen Zweeloo naar de gemeente doorsturen voor 1 oktober 2023.  

Spelregels: 

 1. Aanvragen kunnen tot en met vrijdag 31 maart aanstaande worden ingediend per post (Lammy Kroes, Klooster 15) of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 2. Aanvragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:  
  1. De leefbaarheid en saamhorigheid in Zweeloo wordt versterkt, voor het hele dorp of voor groepen bewoners. Liefst structureel, maar incidenteel mag ook.  
  2. Het moet gaan om nieuwe ideeën. Het is niet de bedoeling om een exploitatietekort of een begroting van al bestaande activiteiten te ondersteunen.  
  3. Het voorstel moet solide zijn. Vermeld wat het initiatief omvat, hoe vindt de uitvoering plaats, wie doet de uitvoering en stuur een begroting mee.  
  4. Een inwoner uit Zweeloo mag ook een aanvraag voor een project in een omliggend dorp indienen. Voorwaarde is wel dat inwoners van Zweeloo van het project gebruik maken.  
  5. Wanneer u een aanvraag voor een bijdrage uit het dorpsbudget indient bij meerdere verenigingen voor plaatselijk belang in de gemeente Coevorden, houdt er dan rekening mee dat de totale bijdrage dorpsbudget niet hoger mag zijn dan de kosten van het project.  
 1. De wijze van evaluatie dient in de aanvraag te zijn opgenomen, hoe is het gegaan, wat is het resultaat en hoe is dat tot stand gekomen?  
 2. Geef aan hoeveel budget wordt aangevraagd. De minimale bijdrage is 50 euro, de maximale bijdrage is 2.000 euro per aanvraag.  
 3. Dorpsbelangen Sweel toetst of de ingediende aanvragen aan de voorwaarden en spelregels voldoen. Zo niet, dan krijgt de indiener de gelegenheid de aanvraag bij te stellen.  
 4. Minimaal vier aanvragen worden gehonoreerd. 


Stemmen
Kiezen tussen de verschillende initiatieven vindt plaats door middel van stemming door de inwoners van Zweeloo. Alle inwoners van 12 jaar en ouder mogen een stem op hun favoriete aanvraag uitbrengen in Dorpshuis De Spil op zaterdagmiddag 8 april tussen 15 en 17 uur of op vrijdagavond 14 april tussen 19 en 20 uur. 
Op de Jaarvergadering van 14 april worden de stemmen geteld en wordt de uitslag bekend gemaakt. Op basis van de verkregen stemmen wordt het budget over de initiatieven verdeeld.
Als de som van de aangevraagde budgetten kleiner is dan het beschikbare budget, worden alle aanvragen gehonoreerd en hoeft er niet gestemd te worden. Wij wensen u veel creativiteit!

Vereniging Dorpsbelangen Sweel 

Oes Eig'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel