.

.

 

.

Willy-Anne van Stiphout zwaait af na 7 jaar Dorpsbelangen Sweel

Willy-Anne en haar partner Jos Govaarts kwamen in 2002 naar Drenthe, betrokken na de verbouwing hun mooie huis in Zweeloo, volgden een cursus Drentse taal & cultuur en zetten hun professionele bezigheden van hieruit gewoon voort. In 2008 werd Willy-Anne gevraagd door Henk Mulder zitting te nemen in het bestuur van Dorpsbelangen Zweeloo en onlangs, woensdag 29 april j.l. legde zij na 7 jaar voorzitterschap haar functie neer. Ons gesprek ging vooral dáár over, over wat je kunt bereiken met een organisatie als Dorpsbelangen. Niet in zijn algemeenheid, maar heel concreet in Zweeloo en omgeving. Willy-Anne heeft daar goed zicht op gekregen, ook dankzij haar lidmaatschap (m.i.v. 2011) van De Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe. In die laatste functie vertegenwoordigt zij in het Algemeen Bestuur de dorpen van de gemeente Coevorden. Kortom, Willy-Anne heeft van dichtbij gezien wat lokaal bestuur en burgerparticipatie betekenen.

Van beroep is Willy-Anne gespecialiseerd als arts Maatschappij en Gezondheid én als epidemioloog. Haar werk is vakmensen in de gezondheidszorg inzicht te geven in de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en de betekenis daarvan in hun dagelijkse praktijk. Dat betekent dat zij aan die vakmensen onderwijs en begeleiding geeft met als doel de resultaten van wetenschappelijk onderzoek bruikbaar te maken voor de praktijk. Toen zij in 2008 gevraagd werd zitting te nemen in het bestuur van Dorpsbelangen Sweel was dat voor Willy-Anne een hele eer. Een gemotiveerde groep mensen die bereid waren hun vrije tijd aan het welzijn van Zweeloo te besteden. Willy-Anne werd ook meteen voorzitter, de anderen voelden daar om allerlei redenen minder voor.

 

Willy-Anne vertelt. “In die tijd, in 2008, was de relatie van de dorpen met de gemeente niet goed, de benadering was ouderwets hiërarchisch. Het grote verschil tussen toen en nu is dat destijds de visie van de gemeente werd neergelegd bij de dorpen met de vraag wat vinden jullie ervan, maar zonder veel ruimte voor eigen inbreng. Nu is het omgedraaid, nu wordt aan de dorpen gevraagd zelf een visie te formuleren. In deze roerige tijden, waarbij vanuit Den Haag veel taken zijn overgedragen aan de gemeenten, krijgt burgerparticipatie mogelijk een te zware lading. Immers, we moeten voorkomen dat dorpsvertegenwoordigers, die uiteindelijk slechts vrijwilligers zijn, verantwoordelijk worden gemaakt voor taken die formeel gesproken bij de gemeente thuishoren.

 

Zweeloo en een vijftal andere dorpen in de omgeving, besloten onderling overleg te voeren en ook een gezamenlijk overleg met B&W (dorpenronde) te houden. Samen kun je meer bereiken en ons doel was (en is) bestaande voorzieningen te behouden en waar nodig nieuwe te ontwikkelen. Het zwembad in Zweeloo is een goed voorbeeld van één van de meest gevoelige onderwerpen. De subsidie verviel. De frustratie in Zweeloo en omliggende dorpen was enorm. Onze dorpen zagen de uitgaven voor het zwembad in Coevorden met lede ogen aan. Daarop aangesproken haastten gekozen bestuurders in de gemeenteraad zich solidair te tonen met de dorpen. Maar daar bleef het bij, het mocht niet baten.”

 

De geschiedenis van de relatie tussen de dorpen en de gemeente past niet helemaal op deze pagina. Er is zo veel gebeurd en Willy-Anne was erbij, maar somber is zij niet. Integendeel. Zij is trots op de vitaliteit van de mensen, de betrokkenheid. De dingen die gerealiseerd zijn. De Spil in Zweeloo leek verloren, maar dankzij de inzet van veel vrijwilligers functioneert het dorpshuis prima momenteel. Het Masterspringen is ieder jaar weer een succes en ook de Kunstenaarsherberg functioneert zoals bedoeld. De mensen zetten zich in voor de fair “Leef!” en één van de laatste successen is dat Zweeloo een watertappunt krijgt. Een gratis voorziening op de Brink, voor wandelaars en fietsers. Dat dit kan is een omslagpunt in de relatie met de gemeente. Het watertappunt is een initiatief van dorpsbelangen om Zweeloo nog aantrekkelijker te maken en de gemeente werkt mee.

 

Willy-Anne zag het als een eer toe te treden tot het bestuur van Dorpsbelangen en heeft onlangs haar functie neergelegd. Moegestreden is zij allerminst, integendeel, praat met haar over dorpsbelangen en neem daar dan royaal de tijd voor. Tot slot. Het ging in dit stukje over haar afscheid als voorzitter van Dorpsbelangen Zweeloo, maar dat wil niet zeggen dat zij zich niet meer zal inzetten voor de belangen van Zweeloo, integendeel.

 

Bijschrift foto: Willy-Anne van Stiphout: “het was een eer om deel uit te mogen maken van Dorpsbelangen Zweeloo” (foto Bert Huguenin).

Bron: Oes Eig’n Kraantien 13 mei 2015

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel