.

.

 

.

Jaarvergaderingen

Jaarverslag Dorpsbelangen Sweel over het kalenderjaar 2020

Bestuur en ledenvergadering
Zoals overal heeft ook in Zweeloo het (verenigings)leven in 2020 grotendeels in het teken gestaan van de Covid-pandemie en bijbehorende lockdowns. De vergaderfrequentie van het bestuur is hierdoor teruggeschroefd tot 4 keer, waarvan eenmaal online.

Notulen jaarvergadering 2019 Dorpsbelangen Sweel.

Aanwezig: Bestuur DBS: Jan Heijmans (voorzitter), Johan Schieven, Ton van den Oever, Alex Klingenberg en Maartje de Boer (notulist). 20 Leden van DBS.

Gastsprekers: Arwoud Snippe van Hartveilig Drenthe, Martin Courtz van de provincie Drenthe en Marc Pothof van de gemeente Coevorden.

AED en inrichting bushalte centrale thema’s jaarvergadering Dorpsbelangen Sweel

Enquête moet duidelijkheid geven over officiële naamgeving padje. Afgelopen donderdag hield Dorpsbelangen Sweel haar jaarvergadering in De Spil. Aan de uitnodiging hadden - afgezien van het bestuur - rond de 20 inwoners van Zweeloo gehoor gegeven.

Uitnodiging van de Vereniging DB Sweel

AED-gebruik en inrichting HUB in Zweeloo. Dit zijn de twee inhoudelijke onderwerpen die gastsprekers in de jaarvergadering aan de orde stellen. Praat mee over deze belangrijke zaken.

Het bestuur nodigt u allen uit voor de komende jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Sweel. Hieronder staat de agenda; verdere informatie is te vinden op www.zweeloo-digitaal.nl onder ‘DB Sweel’.

Verslag Dorpsvergadering DB Sweel 4 april 2019

AANWEZIG:

BESTUUR DBS: Jan Heijmans (voorzitter), Maartje de Boer, Alex Klingenberg, Johan Schieven, Ton van den Oever (verslag). Verder 23 dorpsgenoten (bijna allen ook lid van DBS).

Jaarvergadering 2019

Op donderdagavond 19 september 2019 houdt Dorpsbelangen Sweel zijn jaarvergadering om 20 uur in de Spil te Zweeloo. Na de pauze zijn er sprekers en discussie over het gebruik van de AED en over de HUB in Zweeloo. Alle inwoners van Zweeloo zijn welkom. Vergaderstukken zijn te vinden op deze site onder Jaarvergaderingen.

Jaarverslag DB Sweel 2018

Jaarverslag Dorpsbelangen Sweel over het kalenderjaar 2018. 

Financieel overzicht 2018 DB Sweel

Vereniging Dorpsbelangen Sweel 

Notulen Jaarvergadering 2018 DB Sweel

Datum: Woensdag 23 mei 2018
Tijd:      20.00 – 22.30 uur
Plaats:  Dorpshuis De Spil in Zweeloo

Notulen jaarvergadering 2017 DB Sweel

Datum: Woensdag 19 april 2017
Tijd:      20.00 – 22.00 uur
Plaats:  Dorpshuis De Spil in Zweeloo

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel