.

.

 

.

AED en inrichting bushalte centrale thema’s jaarvergadering Dorpsbelangen Sweel

Enquête moet duidelijkheid geven over officiële naamgeving padje. Afgelopen donderdag hield Dorpsbelangen Sweel haar jaarvergadering in De Spil. Aan de uitnodiging hadden - afgezien van het bestuur - rond de 20 inwoners van Zweeloo gehoor gegeven.

Voor de pauze stond het huishoudelijke deel op de agenda.

Naar aanleiding van de begroting 2019 is aan de vergadering voorgelegd of in de toekomst - wanneer Dorpsbelangen Sweel over een nieuwe AED beschikt - het onderhoud daarvan ten laste kan worden gebracht van het dorpsbudget. De vergadering kon daarmee instemmen. Dat dorpsbudget zal overigens ook dit jaar weer worden aangevraagd.

 

Samenstelling bestuur
Vervolgens kwam ook de samenstelling van het bestuur van Dorpsbelangen aan de orde. Jan Heijmans en Johan Schieven hadden aangegeven met dit werk te willen stoppen. Maartje de Boer en Ton van den Oever wilden wel daarmee doorgaan. De leden hebben hiermee ingestemd. Gelukkig vond het bestuur in Annie Heins en Lammy Kroes twee goede kandidaten om de opengevallen plaatsen in te nemen. Hun benoeming werd met applaus begroet. Daarmee komt het aantal bestuursleden op 5 en dat zal in het vervolg ook zo blijven.

Naamgeving padje
Op de agenda stond ook de naamgeving van het padje tussen de hof van Been en garage Germs. Kunstenaarsdorp Zweeloo had vernoeming naar onze grote schilder Vincent Van Gogh naar voren gebracht en dat was tijdens het Zuidenveldfeest met de nodige feestelijkheden op straatnaambordjes vermeld. Nu was het de vraag of het padje ook in de toekomst officieel Van Goghpad zou blijven heten. Omdat niet iedereen van de aanwezigen hier gelukkig van werd - en omdat deze ledenvergadering maar een beperkte afspiegeling van de meningen kon geven - is besloten om iedereen in Zweeloo zijn of haar gedachten hierover naar voren te laten brengen in een enquête en het resultaat daarvan door te geven aan de gemeente.

AED-apparatuur
Na de pauze kwamen twee inhoudelijke onderwerpen in discussie. Het eerste onderwerp had te maken met de AED-apparatuur die met subsidie van het dorpsbudget is aangeschaft en die binnenkort op de Wheem in de buurt van smederij Masselink, voor iedereen toegankelijk, wordt geïnstalleerd. Arwoud Snippe van Hartveilig Drenthe lichtte het gebruik van en het netwerk rond de apparatuur toe. Hij raadde vooral aan zoveel mogelijk burgerhulpverleners te verzamelen. Zij kunnen zich, na een reanimatiecursus te hebben gevolgd, aanmelden via hartslag.nl. Verder drukte hij ons op het hart de AED 24/7 toegankelijk te houden met goede verlichting. Zoveel mogelijk burgerhulpverleners is volgens hem nog belangrijker dan zoveel mogelijk AED’s.

Nieuwe inrichting bushalte Zweeloo
Tenslotte presenteerde Martin Courtz van de provincie Drenthe een aantal plannen voor de nieuwe inrichting van de bushalte in Zweeloo, die nu al een HUB-knooppunt is. Allerlei mogelijkheden en vormgevingen dienden zich aan. Van Kiss-and-Ride tot Tiny House, van overdekte fietsenstalling tot invalidentoilet in een kunstzinnig verantwoorde container. Over de behoeften en wensen van de inwoners van Zweeloo en omliggende dorpen was al eerder een inventarisatie-middag gehouden. Vandaar ook dat bij meerdere aanwezigen de behoefte was om te weten hoe de procedure voor het realiseren van de eerder ontwikkelde plannen en situatie-schets nu verder zou gaan. Daarover gaat echter niet de provincie, maar de wegbeheerder -in dit geval de gemeente Coevorden. Gelukkig was ook Marc Pothof van de gemeente aanwezig om vragen daarover de beantwoorden. Maar ook hij kon niet voldoende duidelijkheid bieden. De hele discussie had echter wel als resultaat dat enkele aanwonenden het initiatief wilden nemen om een oproep te doen in OEK om met belanghebbenden en belangstellenden een werkgroep te vormen die zich met de concrete uitwerking gaat bezig houden. Wordt vervolgd hier in de OEK.

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen Sweel presenteerde Martin Courtz van de provincie Drenthe een aantal plannen voor de nieuwe inrichting van de bushalte in Zweeloo.

Oes Eig'n Kraantien d.d. 24 september 2019

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel