.

.

 

.

Jaarvergaderingen

Jaarverslag Dorpsbelangen Sweel over het kalenderjaar 2017

De samenstelling van het bestuur is ook in het verslagjaar 2017 gewijzigd. Met het oog op haar naderende verhuizing uit het dorp Zweeloo is Elke Heidemans tussentijds afgetreden. Voorafgaand aan  de algemene ledenvergadering heeft zich niemand kandidaat gesteld. Na een gerichte uitnodiging later in het jaar was Jan Pieters bereid om de vacature te vervullen.

Notulen jaarvergadering 2017 Dorpsbelangen Sweel

Datum:  woensdag 22 november 2017
Tijd:       20.00 uur
Plaats:   Dorpshuis De Spil in Zweeloo

Notulen jaarvergadering 2017 dorpsbelangen Sweel

Woensdag 19 april 2017 van 20.00 – 22.00 uur in Dorpshuis De Spil   

Notulen ledenvergadering Dorpsbelangen Zweeloo 2016

Datum:                    20 april 2016
Bestuur aanwezig:  Alex Klingenberg, Rianne Tielken, Johan Schieven, Elke Heidemans
Bestuur afwezig:     Anske Pepping, Maartje de Boer.
Aanwezig leden:     28 personen.
Voorzitter:               Rianne Tielken.

Jaarverslag 2016 Dorpsbelangen Sweel

Het jaar 2016 stond voor de vereniging Dorpsbelangen Sweel (DBS) in het teken van de bestuurswisseling die op 20 april door de ledenvergadering is goedgekeurd. Vóór die datum bestond het bestuur uit Alex Klingenberg, Elke Heidemans, Johan Schieven, Anske Pepping en Rianne Tielken. Anske en Rianne traden in 2016 af. Het bestuur werd aangevuld met Maartje de Boer, Jan Heijmans en Ton van den Oever. Aan de Kamer van Koophandel is de volgende functieverdeling binnen het bestuur doorgegeven: Jan Heijmans, voorzitter; Ton van den Oever secretaris en Alex Klingenberg penningmeester.

Agenda Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Sweel

Waar:        Dorpshuis De Spil
Wanneer:  Woensdag 19 april 2017
Tijd:           20.00 – 22.00 uur

Uitnodiging Jaarvergadering 2017 DB Sweel’

De jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Sweel wordt gehouden op woensdag 19 april 2017 om 20.00 uur in De Spil. Informatie is te vinden op www.zweeloo-digitaal.nl onder DB Sweel/Jaarvergaderingen.

 

Uitnodiging Jaarvergadering voor leden van verenging Dorpsbelangen Sweel

Op woensdag 20 april  2016 om 20:00 in De Spil. Na het huishoudelijke deel is er aandacht voor drie projecten, te weten: - De verplaatsing en de toekomst van het  dierenkampje - De bouw van de mobiele Pannakooi - Het kunstwerk Eva achter Food Basics(voormalig pand Seubers)

Verslag jaarvergadering Dorpsbelangen Sweel 2015

Datum vergadering:  29.04.2015 vanaf 20.00 uur in De Spil
Aanwezig:                 Bestuur en 12 aanwezigen
Verslaggeving:          E. Heidemans

Jaarverslag 2014 van de Vereniging Dorpsbelangen Sweel

Een van de eerste activiteiten van Dorpsbelangen Sweel in het nieuwe jaar is altijd het paaseitjes zoeken en het regelen van het paasvuur op Tweede Paasdag. Ze vormen net als de barbecue en de zwerfvuilactie de vaste ingrediënten op het bord van Dorpsbelangen Sweel. Leuke activiteiten waar veel inwoners plezier aan beleven. Maar Dorpsbelangen Sweel doet meer. Het is echter niet altijd direct zichtbaar voor de inwoners.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel