.

.

 

.

Binkie's aoventuren

De aoventuren van Binkie (deel 9)

Hoe is ’t je gaon met al die feestdagen ?

Bi’j der zunder kleerscheuren ofkommen ? Wij bint oet eten west ! ’t Baosien hef dokt, dus ’t vrouwgien en ik hadden de kost veur ’t kauwen.

Wij bint hen ’n hiel exclusief restaurant west.

Nee jong, niet hen Van der Valk of zo, dat vin wij veuls te oldbollig en ’t is der ok veuls te drok met dat soort dagen.
Wij bint met oes driegies mooi hen de Mac Donald west, want wij bint ’gek op Mac’. Wij waren zó an de beurt, want der was gien kip. Ik zal je vertellen, ’t was spectaculair ! Wij gungen deur de Mac Drive, ik zat achterin de auto en ik keek mij de ogen oet de kop !

De aoventuren van Binkie (deel 8)

Non moej toch iens heuren !!

Joris van de domnee hef mij ’n kaortien stuurd met ’n foto van zukzölf der bij.

Ik moet eerlijk toegeven, dat e der hiel nuver op stiet.

Eigenlijk dee’k ’t allien mar veur ’t vrouwgien, want die schaamt zuk altieding de ogen oet de kop as ik mij zo honds gedraag.

Dus ik dacht : ”Toe dan mar, veur dizze iene keer, umdat ’t Kerst is”.

De aoventuren van Binkie (deel 7)

 ’t Is goed oflopen heur !

Zie hebt mij niet beroofd van mien mannelijkheid.
’t Mus der ja ok nog net bijkommen. Of niet dan ?
Ik heb besleuten um mij de kop niet meer zo gauw gek te laoten maken en
’t vrouwgien zal mij in ’t vervolg beter in de gaten holden.
’t Komp heur goed van pas, want zo kan ze ’t geld van de dierenarts in de buus holden. Een mooi seksleven zit er veur mij dus niet in.
Der wordt wal iens zegd, dat die lu van oes koninklijk hoes in zu’n strak keurslief zit, mar ik denk, dat ’t nog wal ’n beetien metvalt.

De aoventuren van Binkie (deel 6)

Hej je der ok an argerd, dat ik zo neudig een woordtien met wol proten over die moord op Theo van Gogh ?

Ik gaf allennig mar mien miening, ij huuft ’t er niet met iens te weden heur. Dat gef niks, ’t kost je de kop niet.
Kiek, dat bedoel ik non met ’t recht op vrije mieningsoeting. Of zul dat veur ’n hond niet opgaon ? ’t Möt haost wal, want ij mugt niet discrimineren !
Ik was ’n asielzukertien, ik bin zwart en ok nog iens ’n voelnisbakkenrassien, mar pas op heur, ’k bin der niks minder um.

De aoventuren van Binkie (deel 5)

 Wat hew ’n malle tied achter de rugge hè ?

Is ’t niet bedroefd, die moord op Theo van Gogh ?

En kört daorop gungen der op nog iens schoelen en moskees in de fik.

Wat leef wij toch in ’n beroerde wereld hè ? Non ja, de wereld hef natuurlijk gien schuld, ’t bint de mèensken, die ’t doet.
Iene um ’t leven brengen, dat mag vanzölf nooit, mar al dat gesoes over het recht op vrije mieningsoeting, dat giet mij smangs ok wal iens ’n beetien boven de pet.
’t Vrouwgien zeg, dat dat betiekent, daj alles zeggen mugt waj mar wult.

De aoventuren van Binkie (deel 4)

De eerste nacht in mien neie underkommen he’k gien oog dicht daon.

Wat woj ok, alles was vrömd veur mij.

Toen ’t mörgen wuur kwammen ’t vrouwgien en heur man oet ’t berre. Die man za’k vanof non mar ’t baosien nuumen, dan vuult e zukzölf vast wal hiel veurnaam. Niet, dat e zu’n koppel in te brengen hef heur, want ’het’ hef altied letterlijk en figuurlijk de boks an.Dat gef verder niks, want zie holdt ’t al hiel lang met zien beiden oet.

Der bint mar liefst veer kinder oet vort kommen. Dus, zie hebt ok niet stil legen !

De aoventuren van Binkie (deel 3)

Op zekere dag kwam der iniens een hiele dillegatie oet Zweel anzetten.
’t Vrouwgien veurop, met door achter een jonkie en een wichtie ( klienkinder ) en de rij weur ofsleuten deur een vrouw met grelrood haor.
Ik dacht : ”Grote tied, non zuw ’t hebben !”
En ja heur, bij mij bleven ze staon en toen bleek, dat ze mij kwammen ophalen.
En aj non denkt, dat ik daor wies met was, dan kuj ’t mooi vergeten.

De aoventuren van Binkie (deel 2)

Hej ’t lezen in de kraant ?
Het was ’n stukkien in verband met Werelddierendag.

Zie schreven, dat een hond die proten kun, toch wal wat ver gung.
Ik vin, dat ze niet goed wies bint !
Het zit namelijk zo : ik wul proten, dus kan ik proten. Makkelk zat !

De aoventuren van Binkie (deel 1)

Um te begunnen, za’k mij evenpies veurstellen. As ’t vrouwgien goed op mij te spreken is, hiet ik Binkie, mar as ze hellig op mij is, dan hiet ik opiens Bink met ongeveer drie oetroeptiekens.

De dierenbescharming hef mij in beslag nummen, argens boven in ’t Grönniger laand. Ik zat daor samen met drieënvieftig aandere honden in een boerenschuur.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel