.

.

 

.

Informatiepanelen zorgen voor blijvende herinnering Prinses van Zweeloo

Er komt een blijvende herinnering aan de Prinses van Zweeloo. Bijna zestig jaar na de opgraving van dit belangwekkend graf worden er op 21 april a.s. twee fraaie informatiepanelen bij de opgravingslocatie nabij de kerk in Zweeloo onthuld.

Bijschrift foto: Er komt een blijvende herinnering aan de Prinses van Zweeloo.

De initiatiefnemers Jan Warmolts en Henk Mulder noemen het de hoogste tijd dat deze waardevolle historische ontdekking speciale aandacht krijgt. 'De 'Prinses van Zweeloo' is zó bijzonder dat het een vast onderdeel moet worden van het dorpsleven. Het moet een plek worden van herkenning, maar moet ook een uitvalsbasis zijn om belangrijke andere archeologische vondsten in de omgeving van Zweeloo onder de aandacht te brengen', vertellen Warmolts en Mulder.

In het dorp Zweeloo kon de toevallige bezoeker in de openbare ruimtes tot dusverre niets te weten komen over de achtergronden van de Prinses van Zweeloo. 'Nergens in Zweeloo zelf is iets terug te vinden van deze voor Europa unieke opgraving, daarvoor moet men naar het Drents Museum in Assen of zoeken in boeken of websites. Ook in offciële publicaties is er heel weinig materiaal beschikbaar. Pas in 2009 werd in het periodiek Paleohistorica, aan de hand van rapportages van professor W.A. van Es, over de opgravingen gepubliceerd.'

Warmolts en Mulder zijn gefascineerd geraakt door het verhaal over de 'prinses'. Ze vertellen: 'In 1952 kon aan de dorpsrand van Zweeloo op het nippertje een deel van een groot grafveld gered worden van de graafmachines. In het vroeg middeleeuws rijengraf-veld werd het graf van de 'Prinses van Zweeloo' blootgelegd. De vondsten zijn ondergebracht bij het Drents Museum en tentoongesteld in de vorm van de persoon van de Prinses van Zweeloo. Sinds de vondst is er veel onderzoek gedaan en is er veel geschreven over de door professor Van Giffen betitelde 'Prinses van Zweeloo'.

Onderzoek wees uit dat het een meisje van adelijke komaf was dat aan de rand van Zweeloo werd begraven met zes paarden, waarvan één rechtop. De Prinses is volgens Mulder en Warmolts een zeer bijzondere vondst in de Drentse bodem. 'Dat blijkt met name uit het glazen snoer dat ze om haar middel heeft, want zulke grote glazen kralen kom je in heel Noordwest-Europa eigenlijk niet tegen. Als je daaruit moet afleiden hoe bijzonder zij in de toenmalige gemeenschap van Zweeloo is geweest, dan kun je rustig stellen dat we hier te maken hebben met een zeer speciale vondst. Ze komt bovendien niet voor niets in één van de standaardboeken over archeologie voor. En ook als je het internationaal bekijkt kom je in heel Noord-West Europa dit soort vondsten nauwelijks tegen. De Prinses is het zeker waard om extra aandacht te krijgen en dat geldt ook voor andere opgravingen, zoals het veenlijk uit het Juffersveen bij Aalden. Dat wordt op dit moment door internationale wetenschappers onder de loep genomen.' Archeologie heeft, zoals Warmolts en Mulder erover spreken, helemaal niets van vroeger, van lang geleden of van iets dat voorbij is. In hun visie is de bodem in Zweeloo springlevend.

De bijeenkomst op 21 april a.s. wordt georganiseerd door Stichting Het Drentse Landschap en de werkgroep 'Informatiepanelen Zweeloo'. De officiële onthulling (aanvang 19.00 uur) vindt plaats tegenover de kerk van Zweeloo aan de Wheem. Ook de leerlingen van de basisscholen zullen bij de manifestatie betrokken worden. Vanaf 18.00 uur zullen spelers van de archeologiegroep De Luyden van 't Hooge Veen een voorstelling verzorgen. De groep laat de kinderen zien hoe de bewoners van Zweeloo in vroege Middeleeuwen leefden. Na de onthulling van de informatiepanelen geeft professor Van Es in de kerk een lezing over de opgravingen in Zweeloo. Belangstellenden zijn van harte welkom om bij de officiële onthulling aanwezig te zijn.

De realisatie van de informatiepanelen is tot stand gekomen dankzij medewerking van Wijnand van der Sanden van het Drents Plateau en de financiële steun van Rabobank Borger-Klenckeland, de gemeente Coevorden, het ANWB-fonds, de Drents Prehistorische Vereniging, het Recreatieschap Drenthe en Het Drentse Landschap.

Voor meer informatie kunt in contact treden met Jan Warmolts (0591 – 37 1597) en Henk Mulder (tel. 0524-523029)

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel