.

.

 

.

‘Vincent van Gogh-project’ van schildersgroepen van Bert Robben

Dit jaar is het 140 jaar geleden dat Van Gogh in Zweeloo was. In 1883 om precies te zijn.

Hij maakte hier zijn prachtige tekening van het door hem zo bewonderde Middeleeuwse kerkje van Zweeloo, dat sindsdien de eretitel “Van Gogh-kerkje’’ draagt. Zo ontstond in het voorjaar van 2022 bij de drie schildersgroepen van Bert Robben het idee om een groot schilderij te maken, in het kader van het “Van Goghjaar”. Dit naar aanleiding van het plan van de Provincie Drenthe, deelnemende gemeenten, Marketing Drenthe, Recreatieschap Drenthe en het Drents Museum om de kunstwerken van  Vincent van Gogh onder de aandacht te brengen.
Dit inspireerde de (hobby) Kunstenaars van Bert Robbens schildersgroepen om met een kleine groep aan dit project vorm te gaan geven. Waarna op initiatief van Roelof Kroeze, die zich na zijn pensionering als rietdekker tot een bekwaam olieverfschilder ontwikkelde, een “Van Gogh-comité‘ werd gevormd.

De werkgroep van het Van-Gogh-project
De werkgroep bestaat uit zes personen, waaraan naast Roelof Kroeze en Bert Robben de volgende enthousiaste leden meedoen: Gitta Vaessen, Liesbeth Lutgert, Ivo Jansen en Rikus Nieborg.

Met hun project willen ze ons laten zien dat Van Gogh - die in 1883 slechts een dag in Zweeloo was - voor Berts schildersgroepen nog steeds hun inspiratiebron is. De keuze viel op het door Van Gogh impressionistisch geschilderde kerkje van Auvers-sur-Oise in Frankrijk.
Dit werk bood hun de kans om ons zijn ontwikkeling van een realistisch getekend kerkje in Zweeloo tot het impressionistisch geschilderde kerkje van Auvers te tonen. Een grote groep kunstenaars bood aan om onder leiding van Bert mee te doen aan het schilderen van dit prachtige kerkje, op een groot paneel. Als het klaar is, wordt het in de omgeving van het kerkje van Zweeloo geplaatst, waardoor de beide stijlen fysiek bij elkaar komen.

De realisatie van het schilderij
Het schilderij wordt niet op doek gemaakt maar op hout, bestaande uit 2 houten panelen, die inmiddels aan elkaar zijn gelijmd. Plus frame! Het komt immers buiten te staan. Omdat het een groot kunstwerk is kan het niet in het atelier van Bert staan, maar wel op de deel van zijn boerderij.
Die is echter niet verwarmd, dus moest er een tent om het paneel heen gemaakt worden.
Maar hoe weet je nu of de aangebrachte verf wel hecht op het hout? Daarvoor dient een proefplank om te ontdekken welke verf het geschiktst is. Met het schilderen van het kerkje is inmiddels begonnen. De eerste laag verf zit er inmiddels op, maar er moeten nog een paar dekkende lagen overheen komen. Het kunstwerk wordt geschilderd op een formaat van circa 222 cm. breed en 294 cm. hoog. Naast het grote paneel staan een paar kleiner beschilderde paneeltjes van het kerkje van Auvers, om het hechten van de verf te kunnen blijven volgen.

Het kerkje van Auvers-sur-Oise
In het leven van Vincent Van Gogh speelde het geloof een grote rol. Vandaar dat een groot deel van zijn werk uit kerken en kerkhoven bestaat. Het doek van het kerkje van Auvers-sur-Oise heeft hij drie weken voor zijn dood gemaakt, begin juni 1890. In die tijd maakte hij elke dag een schilderij.

In Auvers heeft hij tot aan zijn dood 70 dagen gewoond. In die tijd maakte hij hier 80 schilderijen en 150 tekeningen. Dokter Gachet, een vriend uit het dorp, had hem geadviseerd zich hier vooral op de schilderkunst te concentreren en niet op zijn ziekte. Een goed advies, want in Auvers kwam Vincent helemaal tot rust zoals uit een van zijn brieven blijkt. Daarin schrijft hij: “Ik weet bijna zeker dat ik in mijn doeken datgene heb verwoord, wat ik niet in woorden kan uitdrukken: hoe gezond en hartversterkend ik het platteland vind”.

Nu, dat wisten we in Zweeloo al van onze ‘boerenschilder’ toen hij op 1 november 1883 op een open karretje, ’s morgens vroeg Zweeloo binnen kwam rijden. In een brief aan zijn broer Theo schrijft hij daarover: “Indien ik niet voor altijd hier kan zijn, ik ’t liever maar niet gezien had”.

Bert Robben, Rikus Nieborg, Liesbeth Lutgert, Gitta Vaessen en Roelof Kroeze. Op de foto ontbreekt Ivo Jansen. (Foto: Jansje Brands).

Het plaatsen van het Kerkje van Auvers in Zweeloo
Het grote schilderij zal in de omgeving van het kerkje in Zweeloo geplaatst worden. Het komt van half maart tot eind oktober zó tegenover het erf van Bert Robben te staan, dat het van alle kanten goed te zien is. Alle daarvoor benodigde gemeentelijke en provinciale vergunningen zijn binnen, zodat aan alle voorwaarden is voldaan. Voor al het benodigde materiaal moest bij de provincie ook een subsidie aangevraagd worden. Daar moest zelfs een projectplan voor ingediend worden. Dat dit geen sinecure is, daar weten Bert, Gitta en Liesbeth alles van. Samen hebben ze die klus geklaard. En … zowel de subsidie als het materiaal is inmiddels binnen.

Hulde aan het schilders collectief voor al het werk dat men tot dusver heeft verricht. Wordt vervolgd!

Oes Eg'n Kraantien

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel