.

.

 

.

Historische Vereniging Zweeloo

Nieuwe leden welkom! Sinds het uitbreken van de Corona-epidemie ligt het verenigingsleven zo goed als stil, een gegeven waar vrijwel alle verenigingen noodgedwongen mee te maken hebben gekregen helaas.

Uiteraard geldt dit ook voor de Historische Vereniging Zweeloo ( hierna te noemen HVZ).

Sinds de oprichting in 1988 hebben tal van vrijwilligers de vereniging kleur gegeven en vele activiteiten ontwikkeld. Eén van de voornaamste hiervan is wel het periodiek “Oet ’t Carspel Sweel” . Dit blad wordt driemaal per jaar uitgegeven en bevat een scala aan onderwerpen welke allen te maken hebben met de historische feiten en gebeurtenissen in en rondom de voormalige gemeente Zweeloo. Zo wordt bijvoorbeeld regelmatig een bepaalde boerderij onder de loep genomen vanaf het ontstaan en wordt via historisch onderzoek gekeken naar wie er allemaal in de loop van de tijd hebben gewoond.

Daarnaast worden er regelmatig exposities, tentoonstellingen en lezingen georganiseerd met een bepaald historisch thema. Hiertoe beschikt de vereniging over eigen expositie- en vergaderruimte in de Gaanderij bij het Frensenhoes in Meppen. De laatste lezing voor Corona werd op de Ledenvergadering van 2020 verzorgd door Marcel Zantingh naar aanleiding van zijn verschenen boek over Zweeloo in oorlogstijd. Dit bleek een groot succes. Daarnaast wordt er na het formele gedeelte van de ledenvergadering ook vaak een populaire quiz georganiseerd.

In de beginjaren groeide het ledenaantal gestaag en was er geen gebrek aan vrijwilligers bij allerlei activiteiten. De vereniging bereikte in 2011 een ledental van meer dan 500. Door voornamelijk vergrijzing van het ledenbestand en gebrek aan aanwas van de jongere generaties is het ledental al jaren aan het slinken. Onlangs zakten we door de 400 leden-grens. Daarom wil het Bestuur graag via de O.E.K. extra de aandacht vestigen op het bestaan van onze vereniging en iedereen, met name jongere generaties, oproepen om eens onze website te bezoeken: www.historischeverenigingzweeloo.org

Ook inwoners die de laatste jaren in Zweeloo en omstreken zijn komen wonen zijn van harte uitgenodigd eens een kijkje te nemen op de website. Daar staat veel informatie over onze vereniging, en  kan je bekijken welke onderwerpen tot nu toe in de reeds uitgegeven tijdschriften aan de orde zijn geweest.

Over eventuele activiteiten in de loop van dit jaar kunnen we helaas nog niet veel concreets melden. Zodra de corona regels het toelaten, zullen we als Bestuur bijeen komen om als eerste onze Algemene Ledenvergadering te agenderen, hopelijk ergens eind september begin oktober. Meestal combineren we dat moment met een presentatie of lezing van een op dat moment actueel onderwerp. Zo willen we eventueel ook nog aandacht schenken aan het thema van 75 jaar bevrijding.

Momenteel wordt er door vele vrijwilligers hard gewerkt ( door de Corona pandemie helaas wat vertraagd) aan een speciaal door de vereniging uit te geven Boek over de geschiedenis van de voormalige gemeente Zweeloo. Het belooft een zeer fraai uitgevoerd boek te worden van honderden pagina’s tekst en vele illustraties en foto’s, een “must have” voor ieder inwoner van Zweeloo en omstreken. Het boek is straks met  flinke korting  aan te schaffen voor alle leden van de HVZ. Een reden temeer dus om eens onze website te bezoeken en sfeer te proeven.  Hopelijk wordt uw interesse gewekt voor onze vereniging en kunnen we U binnenkort verwelkomen als nieuw lid, u bent al lid vanaf 20 euro per jaar.

Hopelijk is uw belangstelling gewekt en het Bestuur is gaarne bereid U nog verder te enthousiasmeren tot een lidmaatschap, bijvoorbeeld door toezending van één van de laatste magazines. U kunt dan op uw gemak alle interessante artikelen lezen. Hiertoe is een belletje of mailtje naar ons secretariaat voldoende.

Voorzitter Egbert Hidding , secretaris Jan Brinks, penningmeester Gertjan Ponstein

Historische Vereniging Zweeloo
Secretariaat: Jan Brinks
Klooster 24
7851 AJ Zweeloo
tel.: (0591) 371776
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Oes Eig'n Kraantien d.d. 20 juli 2021

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel