.

.

 

.

Jaarvergadering Historische Vereniging Zweeloo

De jaarvergadering van de Historische Vereniging Zweeloo vindt dit jaar plaats op dinsdag 21 februari 2023 bij Eetcafé De Mepperdennen in Meppen.

Na de gebruikelijke formele agendapunten vertelt oud-Zweeler Renate Snoeijing, tegenwoordig directeur van het Huus van de Taol in Beilen, ons na de pauze van alles over de Drentse taal als onderdeel van het Nedersaksisch. Als u zich afvraagt of de (bijna) traditionele quiz op de jaarvergadering verleden tijd is, dan is het antwoord: nee, er is wederom een leerzame, vrolijke en uitdagende quiz. Een Drentse taalquiz dit keer, verzorgd uiteraard door Renate Snoeijing zelf.

De agenda, de notulen van de ledenvergadering van 12 april 2022, het jaarverslag 2022 en het financiële verslag 2022 worden ter plekke uitgereikt. Tevens zijn ze nu al te raadplegen op de website van de Historische Vereniging Zweeloo: www.historischeverenigingzweeloo.org

Verder zal de vergadering gevraagd worden in te stemmen met de volgende bestuursmutaties:

Egbert Hidding, Jan Brinks en Gertjan Ponstein: aftredend en herkiesbaar.

Aftredend en niet herkiesbaar: Fokko Kuipers.

Dinsdag 21 februari 2023, aanvang: 20.00 uur.
Eetcafé De Mepperdennen
U bent van harte welkom (ook niet-leden).

Oes Eg'n Kraantien

 

 

 

 

Plaats reactie

De redactie behoudt zich het recht voor, ingezonden reacties niet te publiceren, indien de redactie meent dat deze reactie onnodig kwetsend is, of beledigende inhoud bevat.

Informatie

Zweeloo-digitaal is een initiatief van en voor inwoners uit de regio Zweeloo en omstreken en voor iedereen die interesse heeft in de regio. Het is een niet-commerciële website. Als u aanvullingen, tips of journalistieke inbreng heeft ontvangen wij die graag. Wij kunnen onze website daar weer mee verbeteren.
Rechts hiervan kunt u het Contactformulier openen.

DB Sweel